Autorka, narozená v Kyjově (1977), vyrůstající v Bzenci (nyní žijící v Praze ale na Slovácko se často vracející), vystudovala češtinu a výtvarnou výchovu na PdF Univerzity Palackého v Olomouci a malbu na PdF Masarykovy univerzity v Brně.

Vyrůstala v prostředí živého folkloru jihovýchodní Moravy a Moravsko-slovenského pomezí, což se odrazilo v její tvorbě. Hudební folklor, lidové tance, kroje, architektura i krajina - to se vše odráží v jejich obrazech - niterně zažité a vstřebané podněty přetváří s noblesní poezií, lyrickým akcentem ale i dynamickou expresivní reflexí.

Různá míra stylizace, někdy se blížící až abstraktnímu podání, brání líbivému, popisnému vyznění, k čemuž by mohl folklor svádět. Figurální náměty tanečníků, muzikantů a zpěváků často doplňují krajinné motivy a lidová architektura (vinohrady, pole, stromořadí, větrné mlýny, stodoly, kostely, kapličky apod.).

Mnohé z jejich prací zdobí zvukové nosiče cimbálovek a folklorních souborů, také plakáty a pozvánky folklorních akcí a slavností, publikace a knihy. Ornamenty vyzdobila např. celý interiér „Mojej vinotéky" v Uh. Hradišti, s dětmi pořádá tvůrčí dílny a výčet aktivit Lenky Jurečkové je ještě mnohem bohatší.

Vernisáž v Ostrožské Nové Vsi proběhne ve čtvrtek 15. září v 17 hodin, zazpívá domácí mužský sbor Krasavci. Výstava potrvá do konce listopadu. 

se svolením Miroslav Potyka