MIROSLAV POTYKA

24. ročník Modřanského vinobraní
V komornější atmosféře. Přesto se Modřanské vinobraní vydařilo, podívejte se