„Mosty byly v havarijním stavu a my jsme na jejich opravu neměli peníze. Proto se rekonstrukce ujalo Povodí Moravy. Přestože nahrazení železných mostů dřevěnými změnilo vzhled Baťova kanálu, do přírody zapadají,“ uvedla k opravě starostka Huštěnovic Jarmila Ulmanová.

Důležitost mostů pro obě obce potvrdil rovněž starosta sousedních Babic Miloslav Maňásek.

„Jsou pro nás a především pro zemědělskou techniku důležitou a jedinou spojnicí k polím, která ohraničují Baťův kanál, Morava a dva potoky. Sami bychom se do opravy mostů pustit nemohli,“ doplnil Maňásek.

Mezi Starým Městem a Spytihněví vyrostlo ve třicátých letech sedm mostů, které časem chátraly. Obnovy dvou nejvíce poškozených se ujali pracovníci Povodí Moravy.

„Náklady na celkovou rekonstrukci obou mostů činí pět milionů a sedm set tisíc korun. Mosty jsou z lepeného lamelového dubového dřeva na ocelových příčnicích. Jsou dimenzovány na pětadvacet tun, aby umožňovaly projetí zemědělské techniky,“ doplnil provozní náměstek závodu Středí Morava Jiří Barouš.

Mosty by měly být již začátkem ledna průjezdné, ale kompletní obnova bude dokončena na jaře, kdy počasí dovolí položení asfaltového povrchu na náspy.