O ni už dlouhá léta usiluje firma František Jampílek, která se však kvůli svému záměru musí vyrovnávat s peticemi a nesouhlasem okolních obcí. Ty se obávají o znečištění blízkého vodního zdroje pro více něž sto tisíc lidí.

„V současnosti je řízení o stanovení dobývacího prostoru přerušeno na žádost těžařské společnosti. Toto přerušení může trvat klidně i několik měsíců, záleží na rychlosti dalších institucí,“ popsal současný stav za Český báňský úřad Bohuslav Machek.

Právě báňský úřad rozhoduje o dalším povolení těžby, přičemž mu doposud nic nebránilo stanovit dobývací prostor. Nyní je ale všechno jinak. Závazné stanovisko městského úřadu z Hradiště by mu nedávalo na vybranou a musel by těžbu stopnout.

„Je zde několik orgánů, které vydávají závazná stanoviska, podle nichž musíme rozhodovat. Všechny přitom musí být kladné, abychom udělili další povolení k těžbě,“ upřesnil Bohuslav Machek.

Jenže závazné stanovisko hradišťského úřadu bylo nesouhlasné. Právě proto firma František Jampílek přerušila u báňského úřadu povolovací řízení, přičemž požádala o krajský úřad o přezkoumání rozhodnutí z Uherského Hradiště.

„Chceme dostatečný časový prostor pro přezkum a pokud možno i zrušení či změnu nezákonného stanoviska.,“ reagoval za těžařskou společnost Miroslav Mužík.

Podle jeho slov je hned několik důvodů, proč se lze domnívat, že městský úřad v Uherském Hradišti rozhodoval nesprávně.

„Především v tomto řízení nemělo být takové stanovisko vůbec vydáno. Dále je odůvodněno něčím, co nespadá do působnosti daného úřadu. A v neposlední řadě je založeno na zcela nesprávných předpokladech, že těžba je hrozbou pro zdroj pitné vody, což neodpovídá skutečnosti, a což bylo opakovaně vyvráceno v řízení EIA, souhlasným stanoviskem vodoprávního úřadu, i několika odbornými posudky,“ dodal Miroslav Mužík.