Původní sportoviště tvořené asfaltovou plochou pro míčové hry, dráhou pro skok daleký a běh na 60 metrů s umělým povrchem již neodpovídalo soudobým potřebám a bylo nahrazeno víceúčelovým areálem, členěným na několik sportovních ploch umožňujících jeho bezkonfliktní využívání všemi věkovými i zájmovými kategoriemi.

Základním nosným prvkem „sportovního areálu“ je 200metrový běžecký ovál, v jehož vnitřním prostoru je umístěno hřiště na volejbal, basketbal, malou kopanou a házenou, dráha a doskočiště pro skok daleký, a také prostor vymezený a uzpůsobený pro vrh koulí.

„Náklady rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice činí 16.921.747,21 Kč. Na tento projekt získalo město Kunovice finanční podporu ve výši pět milionů korun z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V těsném sousedství staronového sportoviště již bylo před několika lety vybudováno hasičské hřiště s travnatým povrchem. Základní škola U Pálenice i kunovická veřejnost tak mají k dispozici opravdu atraktivní areál určený sportovnímu vyžití," uvedl za kunovickou radnici Zdeněk Kučera.

Výhledově bude podle něj na tuto investiční akci navázán projekt řešící osvětlení sportovního areálu a také propojení ulice V Grni s areálem ZŠ U Pálenice novou stezkou pro pěší a cyklisty.