Restaurování varhan bylo dokončeno loni v listopadu. Základním cílem obnovy asi 170 let starého nástroje bylo komplexní scelení varhan v duchu jejich původního stavitele, varhanáře Antonína Salingera.

Potřeba obnovy byla známá několik let. Varhany již vykazovaly řadu funkčních i estetických vad. Předloni proto byly rozebrány z důvodu restaurátorského průzkumu. „Průzkum varhanního nástroje i varhanní skříně byl podkladem pro vypracování restaurátorských záměrů,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Revitalizace slepých ramen řeky Moravy ve Starém Městě
Návrat k přírodě. Zachraňují soustavu slepých ramen řeky Moravy

Útvar městského architekta mohl následně v prosinci 2021 zadat veřejnou zakázku na restaurování památky. Nejednalo se přitom pouze o odstranění vad, ale o zachování nástroje a o jeho celkovou obnovu. "To je pro město velmi cenné. Takový doklad historie, jako jsou varhany, má pro budoucnost mnohem větší hodnotu, než je ta vyčíslitelná penězi. Doufáme, že obnovený nástroj bude další desítky let dobře sloužit a přinášet lidem radost a povznášející pocit, kdykoliv zaslechnou jeho majestátní tóny," uvedla místostarostka města Pavlína Jagošová.

Lákadlem v Turistickém centru Velehrad je 1500 kraslic
Lákadlem v Turistickém centru Velehrad je 1500 kraslic

Práci provedl zkušený varhanář a restaurátor Petr Stehlík z Hodonína. Spolupracoval s restaurátorem Dušanem Rohlíkem, který se postaral o dřevěnou varhanní skříň.

Varhany v mařatickém kostele patří k těm menším, mají celkem 315 píšťal, největší z nich má objem přibližně 7 litrů. Náklady na restaurování byly téměř dva miliony korun. "Máme ohromnou radost. Potvrzuje se tím, že město Uherské Hradiště je v péči o historické památky velmi aktivní a úspěšné. Udržet naše kulturní dědictví v dobré kondici pro další generace vnímám jako naši povinnost,“ prohlásil starosta města Stanislav Blaha.

Zlato putuje do Jihočeského kraje

Památkami roku 2022 se staly špýchar, který je součástí usedlosti v obci Myštice v Jihočeském kraji, a obnova zahrady ve Slaném ve středních Čechách. Ocenění udělilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska při zahájení konference v Praze na Žofíně. Cena patří majitelům památek z řad soukromníků, měst, církve i dalších vlastníků.

Do soutěže se letos přihlásilo 45 objektů, ty ani nemusejí být státem prohlášenými kulturními památkami. Pořadatelé oceňují majitele, kteří jsou si vědomi kulturně historických stránek svých objektů a podle toho o ně pečují.

Pec zásobovanou energií ze solárních panelů zprovoznili ve Sklárně Květná
Revoluční řešení: pec sklárny v Květné rozpaluje energie ze solárních panelů

Soutěž má dvě kategorie: špýchar v Myšticích zvítězil v kategorii Malá obnova, tedy ta, která stála do dvou milionů korun. Druhé místo v této kategorii získala obnova rodného domu slavného psychologa Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku, která loni navázala na vznik nové stálé expozice.

O titul může usilovat nejen hrad, zámek, kostel, divadlo, ale i vojenský nebo zemědělský brownfield či veřejný prostor. První ceny byly udělené za rok 2013.