Město tam opravilo vozovku a parkovací stání v úseku od křížení s ulicí Sportovní až po mateřskou školu, tedy část podél vnějšího areálu aquaparku.

U parkovacích stání došlo k usměrnění stojících automobilů na vyznačených plochách tak, aby řidiči neparkovali na chodnících, případně zeleni, rekonstrukce se dočkaly také příjezdy ke garážím a k ulici Nad Rybníkem.

V rámci parkových úprav pak došlo k revitalizaci zeleně, vymezení ploch pro odpočinek, opravě příkopu, bývalých vstupů do vojenských krytů, osazení prvků mobiliáře a přemístění dětského hřiště, které je obnovené. 

"Po první etapě se stav části veřejných prostranství na sídlišti hodně zlepšil,“ objasnil důvody starosta města Stanislav Blaha.

Podle jeho slov ale zůstalo město zbývajícím místům, především odpočinkovým plochám, zeleni, místní komunikaci a chodníkům něco dlužno. „A to jsme se rozhodli letos změnit,“ dodal starosta Uherského Hradiště.

Opravy probíhaly od 6. května do 8. listopadu. Náklady na realizaci II. etapy činily 16.4 milionu korun, z toho byla 6 milionů dotace Státního fondu rozvoje bydlení, programu Regenerace sídlišť. (mra)