Koncepce podoby opevnění vycházely z italských vzorů, přičemž pro hradišťskou pevnost byl navržen plán sestávající z deseti bastionů propojených kurtinami (přímými částmi hradby mezi střeleckými stanovišti – věžemi, baštami či bastiony (pozn. red.).

Část jedné z nich se pak stala předmětem archeologického výzkumu v roce 2018, jenž přinesl zásadní poznatky týkající se zejména charakteru konstrukce a jejího stáří.

„Výsledky dendrochronologického datování jasně dokládají, že k výstavbě převládající části spojovací kurtiny mezi bastiony

sv. Josefa a sv. Františka došlo v závěru 17. století, což koresponduje s našimi představami o vývoji barokního opevnění, které se pro tuto stavební fázi opírají zejména o plány pevnosti z let 1676 a 1716,“ potvrzuje stáří odkrytých hradebních základů vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti Tomáš Chrástek.

Zastupitelé města rozhodli 21. října 2019 o tom, že obnova původního opevnění Uherského Hradiště v Kollárově ulici si vysloužila titul Stavba roku 2018.

Současně udělované čestné ocenění města Dům roku 2018 připadlo výjimečně dvěma stavebním počinům - Základní umělecké škole na Mariánském náměstí, která vloni prošla komplexní rekonstrukcí a Areálu Autospol díky revitalizaci průmyslového areálu v Sadech.

To, že za rok 2018 měli hradišťští zastupitelé z čeho vybírat, potvrzuje starosta města Stanislav Blaha. „Byl to rok na stavební aktivity velmi bohatý.

Navíc u většiny stavebních akcí bylo investorem město. Myslím, že všechny oceněné stavby jsou velkým přínosem, jak z historického, tak funkčního hlediska," poznamenal starosta.