Pokud někdo Nedakonicemi jen projíždí po hlavní silnici - ať již od Polešovic směrem do Starého Města či z druhého směru, vlastně téměř nic z jejich loňských proměn neviděl. Převážná většina loňských změn se uskutečnila mimo průtah vesnicí.

Do ročního zkušebního provozu byla v obci v polovině loňského října uvedena zrekonstruovaná čistírna odpadních vod, která splňuje nejpřísnější požadavky Evropské unie na minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Z ekologického hlediska šlo tedy v posledních letech v Nedakonicích o jednu největších investičních akcí.

„Byla tak završena téměř sedmiletá práce vedení obce, zahrnující přípravu projektové dokumentace, povolení stavby, výběr zhotovitele a vlastní výstavbu nových technologických celků. Zrekonstruovaná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod má kapacitu 1 950 ekvivalentní obyvatel,“ informoval místostarosta Nedakonic Zdeněk Otrusina.

Návštěvníky klášterní zahrady na Velehradě potěšily neotřelým způsobem komentované prohlídky.
Davy návštěvníků opět obdivovaly velehradskou klášterní zahradu

Investice si vyžádala 31 milionů 327 tisíc korun. Z obecního rozpočtu vysála čistička 12 milionů korun bez DPH, avšak obecní kase ulehčila více než 16milionová dotace ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím ministerstva zemědělství.

„Úvěr na modernizaci čističky, kterou obec sama provozuje, jsme si brát nemuseli. Dlouhodobě jsme se na ni připravovali a díky dobrému hospodaření obce jsme finanční prostředky deponovali na zvláštní účet, z něhož jsme modernizaci čističky uhradili,“ řekl s uspokojením starosta Jaromír Klečka.

Další významnou akcí bylo vybudování zbrusu nové komunikace v lokalitě Padělky za dalších více než 9 milionů korun.

„Jedinou možností v době deštivých dnů lidem z ulice nezbývalo nic jiného, než aby si obuli holínky a obrnili se trpělivostí, protože neosvětlená komunikace nepřipomínala svým vzhledem ani tu nejhorší polní cestu,“ vžil se do trampot svých spoluobčanů nedakonický starosta.

Pouť na Blatnickou horu ke kapli sv. Antonína Paduánského, 13. června 2021.
Pouť místo supermarketu. Tisíce lidí se vydaly ke Svatému Antonínku

Vlastní stavba místní komunikace byla zahájena loni 8. září, dokončena byla v řádném termínu, a to za 100 od předání staveniště.

„Dnes už mohou jít obyvatelé ulice Padělky ke svým domům suchou nohou a večer bez baterek. Komunikace je totiž osvětlena 17 LED svítidly,“ informoval starosta obce Jaromír Klečka.

Výkladní skříní každé vesnice nebo města by měla být radnice. Aby se takového vzhledu dočkala budova Obecního úřadu v Nedakonicích, jejíž fasáda byla neuspokojivá až téměř havarijní, ale byla také předmětem kritiky občanů a návštěvníků obce, na to si musela počkat třicet let.

„Koncem roku se nám podařilo dokončit zateplení objektu, fasádu a generální opravu plynové kotelny obecního úřadu za částku převyšující dva miliony korun. Z rozpočtu obce bylo uhrazeno 1 577 079 Kč z Operačního programu životní prostředí jsme dostali dotaci 657 414 Kč,“ informoval Zdeněk Otrusina.

Průčelí omlazené radnice bylo doplněno podsvíceným označením úřadu s obecním znakem, kovanými zábranami na květinové truhlíky a novým kovaným držákem na tři vlajky.