„Rekonstrukcí bude navýšena kapacita z původních 94 na 122 parkovacích míst. Nová plocha nabídne zaměstnancům nemocnice také vyšší standard parkování, součástí projektu je nové osvětlení a výsadba zeleně. Pacientů a návštěvníků zdravotnického zařízení se žádná omezení nedotknou, k dispozici budou nadále všechna parkoviště v areálu nemocnice,“ přiblížil úpravy parkovací plochy vedoucí oddělení stavebních investic Pavel Lečbych.

Zdražování pohonných hmot. Kolik kde za ně zaplatíte na Slovácku. VENA Trade Buchlovice
Zdražování pohonných hmot. Kolik za ně zaplatíte na Slovácku?

Původní zpevněná plocha tvořená silničními panely bude podle něj nahrazena dlážděným parkovištěm, jednotlivá parkovací stání budou od sebe oddělena pruhem z dlažby odlišného kontrastního barevného odstínu.

„Všechny investiční akce souvisí s postupným opouštěním východního prostoru a vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje areálu nemocnice. Rekonstrukce parkoviště, garáží a výstavba nového zázemí pro úklid budou probíhat do konce letošního roku, celkové náklady v hodnotě téměř 24 milionů korun bez DPH uhradí nemocnice ze svého rozpočtu,“ doplnil ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.