„Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému,“ touto větou z Bible zahájil v pátek ve tři hodiny nad ránem tradiční rituál odlévání staroměstský farář Miroslav Suchomel.

Ten vzápětí požehnal dílu, Otmaru Olivovi i všem přítomným, kteří stáli kolem s hořícími svíčkami v rukou. Poté se pozvolna proces lití rozběhl a pokračoval až do rozednění. Bronzové prvky obětního stolu doplní jeho desku, která bude z onyxu (neprůhledného, poloprůsvitného minerálu).