Dvě nové vyhlášky schválilo zastupitelstvo Pozlovic před Vánocemi, platit by měly začít během tohoto měsíce. „Pokud se máme prezentovat jako lázeňská oblast, kde se léčí i respirační choroby, chceme to zohlednit i vyhláškou o spalování suchých rostlinných zbytků. Spalování nelze úplně vyloučit, ale mělo by se regulovat právě kvůli životnímu prostředí v obci,“ vysvětlila starostka městyse Olga Tkáčová.

Původní návrh vyhlášky počítal s pálením suchého klestí, trávy či listí vždy v pondělí, středu a sobotu od 15 do 19 hodin, a to jen za příznivých rozptylových podmínek. „Vzali jsme ovšem v potaz připomínky obyvatel, a proto bude možné pálit ve větším rozsahu, než jsme původně navrhovali,“ podotkla Tkáčová. Proto bude možné ve středu a v sobotu likvidovat ohněm suchý rostlinný odpad už od osmi hodin.

Tento měsíc má začít platit i další vyhláška městyse, týkající se udržování pořádku na veřejných plochách. Ta stanoví například to, že uživatel zeleně je povinen ji posekat minimálně jednou ročně, a to v období mezi 15. květnem a 15. červencem. Posekaná hmota musí být zmulčovaná, anebo odvezená do deseti dní pryč. „Problém je hlavně, když vlastníci pozemků nejsou odsud. Řada míst je už pár let neposečených, vypadá to zoufale. Sousedé pak telefonují nám, že se jim na zahradách množí plevel odvedle,“ dodala Tkáčová.

Kdo vyhlášky poruší, vystavuje se riziku postihu za porušení přestupkového zákona. Pokuta může činit i tisíce korun. Lidé proti novým vyhláškám vesměs nic nenamítají. „Samozřejmě s tím souhlasím. Také se snad bude dodržovat, že se bude pálit jen to, co se smí. Na jiné věci tu máme ekodvůr,“ míní Olga Matulíková.

Jako zajímavou snahu o regulaci škodlivých látek v ovzduší vidí vyhlášku o pálení i Milan Masař. „Hlavně by se ale měly při pálení sledovat inverzní podmínky,“ upozornil.

Hluk i spalování umělých hmot v kamnech by rádi omezili ve Žlutavě na Otrokovicku. Pár nezodpovědných lidí prý dokáže učinit vzduch nedýchatelný pro všechny obyvatele. „Moje svoboda přece končí tam, kde začíná svoboda druhého,“ upozornil starosta Žlutavy Stanislav Kolář. Nejprve však chtějí pod hrozbou postihu zakázat lidem, aby se jejich psi volně potulovali po obci. „Vyhláška by mohla být přijata lednovým či únorovým zastupitelstvem,“ uvedl Kolář.

Omezující vyhlášky nejsou jen záležitostí vesnic. Například ve Zlíně a Otrokovicích od léta platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Dodržování kontrolují městští strážníci. „Snažíme se většinu případů řešit domluvou a vykázáním z místa, ale měli jsme tu i případy, kdy jsme přikročili k pokutě,“ řekla mluvčí zlínských strážníků Šárka Škubalová. Pravomoc strážníků poslat popíjející lidi z místa, kde to nejvíce obtěžuje, zdůraznila i mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková.

Bez omezení se zatím daří žít obyvatelům Nedašovy Lhoty na Valašskokloboucku. „Žádnou zvláštní vyhlášku jsme přijímat nemuseli a ani se nechystáme. Občanům případně stačí slovní domluva,“ podotkl starosta Nedašovy Lhoty Miroslav Fojtík.

Města a obce ovšem nemohou uplatňovat na občanech jakoukoliv myšlenku schválenou zastupitelstvem. Každá z obcí svou vyhlášku konzultuje s ministerstvem vnitra, a tak není možné, aby byla nová norma odporující některému zákonu.

„Obecně závazné vyhlášky jsou posuzovány případ od případu. Dle zjištění odboru dozoru a kontroly veřejné správy a jeho územního pracoviště dozoru ve Zlíně není v současnosti evidována žádná nezákonná obecně závazná vyhláška,“ informoval Vladimír Řepka z tiskového oddělení ministerstva vnitra.