„Soutěž vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu a Angelus Aureus o.p.s. a nově letos také Sdružení místních samospráv České republiky,“ uvedl předseda poroty Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Soutěž o nejlepší obecní a městský zpravodaj se podle jeho vyjádření koná k podpoření významného komunikačního kanálu, jímž právě zmíněné zpravodaje jsou.

Spolu s Marií Šulákovou, redaktorkou Českého rozhlasu Olomouc a Zpravodaje spolku pro obnovu venkova, krátce sdělili, na co se při hodnocení předložených zpravodajů, které zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů, soustředili. Cílem soutěže je povzbudit ty lidi, kteří se na vytváření zpravodajů podílejí. 

Porota hodnotila přihlášené zpravodaje po stránce grafické přehlednosti, obsahové pestrosti, ale v potaz vzala i jejich celkový dojem. Škoda jen, že mezi nejlepšími zpravodaji nebyl ani jeden ze Slovácka.

Naposledy v soutěži zabodoval ve třetím ročníku soutěže Zpravodaj Boršic, který v kategorii obecních zpravodajů byl suverénně nejlepší.

A kam putovaly ceny z Velehradu, které tam předával nejlepším v každé kategorii poslanec Parlamentu ČR Miroslav Kalousek s Martinem Davidem, pomocným biskupem opavsko-ostravské diecéze, Pavlem Šaradínem a Marií Šulákovou?

Prvenství mezi obecními zpravodaji zamířilo do Bílovic nad Svitavou.

Druhé místo z loňska obhájil Zpravodaj obce Píšť a třetí Psárský zpravodaj.

V kategorii městských zpravodajů úspěšně obhájil loňské prvenství Zpravodaj Kahan, vydávaný městem Příbram.

Za ním skončily Těšínské listy, které vydává město Český Těšín a třetí místo obsadily Šternberské listy, vydávané Místní akční skupinou (MAS) Šternbersko.

Počtvrté byly vyhlášeny ještě další dvě kategorie. Vítězem kategorie zpravodajů mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin se stal Zpravodaj MAS Hlinecko. Jitka Dostálová z Chvalčova byla oceněna za přínos demokratické kultuře.