Další zase pojednává o vrbě, jejíž proutí bylo vhodné právě na výrobu košíků. I přesto, že se jedná o obec s menší rozlohou, má turistům i místním obyvatelům co nabídnout. K významným památkám tam řadí dvě kaple. Jednu s obrázkem Panny Marie.

Druhou z 19. století, která byla po jejím rozpadu, způsobeném mohutnými dešti, znovu postavena. Na návsi dominuje plastika svatého Huberta. Pro nádech na čerstvém vzduchu a načerpání energie v přírodě nemusí chodit návštěvníci a obyvatelé Košíků daleko. Okolí obce obklopuje pohoří Chřiby, kde si mohou zájemci vybrat z množství lesních tras. Pokud se například vydají po Žluté stezce, narazí na skalní útvary připomínající městečko.

Populární zpěvák Tomáš Klus patří hlavní hvězdy celodenního multižánrového festivalu Den s Amosem v Uherském Brodě, který se bude konat o prvním červnové středě pro všechny zdarma.
Na multižánrový festival Den s Amosem v Uherském Brodě je vstup zdarma

Obyvatelé, kteří v obci dlouhodobě žijí, se nenudí. Místní lidé se za účelem zábav scházejí v nedávno postavené Multifunkční budově. Že se jedná o opravdu zajímavou stavbu, deklarují hned dvě ocenění, které v minulosti získala.

„V roce 2018 vyhrála v soutěži o Nejlepší evropský projekt i jako Nejlepší stavba Zlínského kraje,“ připomíná Jaroslav Šlechta.

Jelikož je to nejdůležitější budova na Košíkách vůbec, věnuje se jí dostatečná pozornost. Svědomitě ji spravuje paní Ondrová. Konkrétně se stará o chod knihovny a Obecního muzea. V muzeu mohou návštěvníci vidět sbírku místních krojů, kolovraty či tkalcovský stav.

Také tam mateřské a základní školy pořádají množství kurzů. Během tam sem zase děti chodívají na příměstské tábory. Společenský život hraje na Košíkách velkou roli a lidé nemusí chodit pro zábavu daleko. Na zdejší půdě působí hned několik spolků podílejících se na sociálním životě obce.

„Jmenovitě je to uskupení Obecní klub, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz žen a Český svaz zahrádkářů,“ doplňuje Šlechta.

Starosta obce si klade jako hlavní cíl to, aby se měli lidé žijící na Košíkách co nejlépe. Neustále se proto snaží okolí zvelebovat a rekonstruovat. Minulý rok se například zasadil za vybudování tůní, které dopomáhají k zadržování vody v krajině.

„Celý projekt řadím v uplynulém roce za ten nejvýznamnější, včetně výstavby vyšel téměř na devět milionů korun,“ říká Šlechta, který už má na letošní rok naplánované další obecní úpravy.

Na návštěvě v Kunovicích.  Výroba L410 v Aircraft Industries
Město Kunovice proslavila výroba letadel

K nejvýraznějším projektům minulého roku řadím vybudování tůní, tvrdí starosta Košíků Jaroslav Šlechta

Na návštěvě v Košíkách. Starosta Jaroslav ŠlechtaNa návštěvě v Košíkách. Starosta Jaroslav ŠlechtaZdroj: se svolením Jaroslav ŠlechtaLetos čeká Jaroslava Šlechtu oslava kulatých 70. narozenin. Funkci starosty v obci Košíky plní nepřetržitě už 24 let. Od roku 1998 přispěl k výraznému rozkvětu Košíků, a to například výstavbou Multifunkční budovy nebo víceúčelového hřiště.

Jaké nejvýznamnější projekty obohatily Košíky v minulém roce?

K nejvýraznějším projektům minulého roku řadím jednoznačně vybudování tůní. Díky tomu jsme významně dopomohli k zadržování vody v krajině. Celý projekt včetně výstavby vyšel celkem na devět milionů korun.

Do jakých nejvýraznějších aktivit chtějí Košíky investovat letos?

Na letošní rok plánujeme další zvelebovací úpravy v obci a okolí. Konkrétně se bude jednat o opravu komunikací, rekonstrukci chodníku, výměnu veřejného osvětlení. Nesmím opomenout také výstavbu pěší stezky okolo tůní.

Jaké akce v zařízení Obecnice se pravidelně konají, pokud je zrovna nenarušuje Covid? V našem obecním zařízení se koná v průběhu roku spoustu akcí. Mezi nejvýznamnější z nich patří květnový košt točených piv, dále různá divadelní představení, koncerty. Koncem léta pořádáme takzvanou Gulášpárty.

Mohou se milovníci jídla těšit i letos na tradiční Gulášpárty?

Samozřejmě i letos se mohou nejen milovníci guláše těšit na tuto akci. Ovšem pokud to situace dovolí.

Jaké spolky na Košíkách působí, a které z nich se podílí na společenském životě obce nejvýrazněji?

Těžko lze jmenovat jeden nejvýraznější spolek. Všechny z nich jsou nedílnou součástí společenského vyžití na Košíkách. Jmenovitě jsou to uskupení Obecní klub, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz žen a Český svaz zahrádkářů.

Čím obec Košíky kromě společenských událostí poutá turistickou pozornost? Jednoznačně Multifunkční budovou. Patří k nejdůležitějším budovám v obci Košíky. To, že se jedná o opravdu významný dům dokládá několik udělených ocenění. Multifunkční dům získal v roce 2018 cenu za Nejlepší evropský projekt i za Nejlepší stavbu Zlínského kraje.

Jakým zájmům a zálibám se věnujete? Který sport máte v oblibě jako fanda?

Mým zájmem je zejména spokojenost místních občanů. Snažím se, aby obec vzkvétala a lidem se zde dobře žilo. Volný čas trávím vzhledem k mému věku na zahradě, houbařením, nebo sportem, nyní již však pouze pasivně. Z fotbalu fandím nejvíce místnímu klubu FC Slovácko, jehož domácí zápasy pravidelně navštěvuji.

Autor: Patricie Macelová