Vady na zastřešení začaly trápit školu už před šesti lety, kdy hrozilo vážné narušení statiky budovy. Letos se ji úspěšně podařilo zrekonstruovat. „Problémy se zatékáním jsme měli od roku 2004, projevovaly se vznikem plísní a zhoršenými tepelnými vlastnostmi objektu,“ popsal havarijní stav střechy ředitel Obchodní akademie Jiří Durďák. Škola si proto nechala zhotovit dva odborné posudky, které se shodly na bezodkladné opravě střechy. Letos v polovině června pak byly zahájeny rekonstrukční práce. „Ty nám nijak neomezily výuku. Ve škole totiž nebyli studenti z vyšší odborné školy ani maturanti, a tak nebyl problém s nedostatkem učeben. Mohlo se tak začít ještě před koncem školního roku,“ vysvětlil Durďák. Práce zahrnovaly jak celkovou opravu, výměnu krytiny a izolace, tak i instalaci ochranných prvků proti padání sněhu ze střechy. „Zlínský kraj vynaložil na rekonstrukci více než 11 milionů korun,“ přiznal krajský radní pro oblast školství Josef Slovák.

Opravám přitížil fakt, že se objekt nachází v památkové zóně. Všechny kroky se proto musely konzultovat s orgánem státní památkové péče. Budova, v níž se Obchodní akademie nachází, sloužila už od svého vzniku ke vzdělávání. Jako první v ní kolem roku 1907 sídlilo německé gymnázium. Samotná Obchodní akademie ji obývá pár desítek let.

Kateřina Havlová