Své první ovoce začalo nést i chytré řešení odpadů v Nedachlebicích, vesničce s 813 obyvateli nedaleko Uherského Hradiště. Již nyní, několik měsíců po zavedení nových technologií, zaznamenala tamní obec výrazné úspory.

Například množství komunálního odpadu kleslo o 20 procent, zatímco příspěvky do radniční pokladny od společnosti EKO-KOM vzrostly o více než třetinu.

„Od nových technologií a systémů sběru očekáváme jak finanční úsporu, tak i mnohem vyšší efektivitu odpadového hospodářství. Jsme rádi, že se po zavedení novinek zvýšil zájem obyvatel o odpadové hospodářství – ti nyní k třídění přistupují zodpovědněji než dříve. To, jak se zachází s tříděnými odpady, neovlivníme, ale může nás těšit, že my jsme ten první krok pro udržitelnost udělali,“ vysvětluje starosta Nedachlebic Josef Jandouš.

Tím, že Nedachlebjané začali třídit, spoří obci, a tedy i sobě podle Jandouše až deset tisíc korun měsíčně.

Spokojenost netají ani Pavel Hromádka, jenž žije v Nedachlebicích ve čtyřčlenné domácnosti a oproti minulosti, kdy jeho rodina generovala dvě popelnice odpadu během čtrnácti dnů, přestože třídili, v současnosti zaplní popelnici jednu.

„Vnímám to pozitivně. Pro obec je to výhodnější a jsme rádi, že systém funguje. Čím méně směsného odpadu, tím menší poplatky,“ poznamenal Pavel Hromádka.

A jaké technologie v rámci proměny odpadového hospodářství Nedachlebice zavedly? Například evidenční systém, jehož prostřednictvím může radnice přesně sledovat množství komunálního odpadu či vytříděného papíru i plastu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů. Díky tomu můžou Nedachlebice také nastavit spravedlivější poplatky za odpady.

„Chystáme vyhlášku, která zvýhodní každého, kdo se do nového systému sběru a třídění odpadů zapojí. Výsledkem by mělo být i to, že poplatek pro třídícího bude nižší než ten letošní,“ upřesnil starosta.

Adresná evidence odpadu znamená, že každá nádoba či pytel má vlastní QR kód. Zatímco černé popelnice eviduje svozová společnost, pytlový sběr, nádoby na bioodpad nebo odpad na sběrném dvoře eviduje obec sama.

„Zavedením pytlového sběru dům od domu získali obyvatelé pohodlný systém třídění odpadu – nemusí s ním chodit do sběrného místa. Do pytlů se tak sbírá a třídí například plast, papír, sklo, hliníkové obaly a konzervy, kovy či drobný elektroodpad. Pytlový svoz probíhá každých čtrnáct dní. Nedachlebjané mohou dát před dům také velké elektrospotřebiče,“ doplnil Filip Poštulka z firma JRK Česká republika, která s novou podobou odpadového hospodaření Nedachlebicím pomohla.

Radnice také rozdala svým obyvatelům více než 70 nádob na bioodpady, které bude sama svážet novým autem. To vše si Nedachlebice pořídily za pomoci dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Zlínský kraj v rámci aktivit zaměřených na podporu třídění odpadu organizuje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM soutěž samospráv O keramickou popelnici. V kategorii měst s počtem obyvatel nad 15 tisíc vyhrálo aktuální ročník soutěže Uherské Hradiště, druhý skončil Rožnov pod Radhoštěm a bronzovou příčku obsadil Uherský Brod.

„Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok 22,5 kg vytříděného papíru, takřka 14 kg plastů, 13 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o téměř 50 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je meziroční nárůst o bezmála tři kilogramy oproti roku 2018. Celkové výsledky Zlínského kraje zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Například před 14 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele zhruba poloviční," upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s.