A právě o tom si Slovácký deník povídal s jedním z Patriotů Janem Kmentem.

Jste jedním ze zakládajících členů spolku Uherskobrodští Patrioti pocházíte z Uherského Brodu?

Jsem členem výboru, ale nejsem přímo zakládající člen. S touto myšlenkou přišli na jaře roku 2010 Milan Bouda s Petrem Rosenfeldem, kteří si udělali seznam Broďanů, které chtěli oslovit. Mezi nimi figurovalo i moje jméno.Vidíte, a nesmíme zapomnět na velkého patriota Uherského Brodu Josefa Kollera. Ten taky stál u kolébky Patriotů. Někdy tvrdím, že když tito pánové zjistili ročníky narození lidí, které chtěli přizvat, bylo v dlouhé řadě, počínající rokem 1944, málo zástupců ročníku 1945, a tak si vzpomněli i na mě. (Smích.)

Jinak jsem rodilý Broďan stejně jako mí rodiče, kteří pracovali jako úředníci na radnici. Oba v dětství prodělali dětskou obrnu a díky své nemoci se i seznámili. V té době totiž ve městě tímto virem onemocněli tři lidé, dva z nich byli moji rodiče. Tatínek, který zemřel před třiceti lety, pocházel z rodiny bývalého ředitele brodského berního úřadu, maminka, které je dnes dvaadevadesát, se narodila v Havřicích.

Proč sdružení Uherskobrodští Patrioti vlastně vzniklo?

Po osamostatnění Česka a Slovenska se z Uherského Brodu, který byl dříve ve středu republiky, stalo okrajové pohraniční město, což mělo velmi negativní dopad na všemožné aspekty. Cílem sdružení je snaha znovu vzbudit hrdost občanů na své město a zviditelnit Uherský Brod ve všeobecném povědomí. Chceme motivovat hlavně mladší generaci, posílit v ní sounáležitost a docílit tak, aby neutíkala za prací, aby ji hledala či zakládala firmy zde, čímž to město bude, zní to asi pateticky, ale je to tak, dál žít a vzkvétat.

Jste neziskovou organizací. Z čeho financujete vaše aktivity, kterých není zrovna málo?

Žijeme jednak z vlastních členských příspěvků (k dnešnímu dni se jedná o 35 osob), z příspěvků sponzorů a nadací, přispívá nám i město.

Pojďme si připomenout, co jako sdružení občanům nabízíte.

Původním záměrem sdružení bylo shromáždit historické materiály a umístit je v nové pamětní síni v Panském domě. Tak, aby se z tohoto místa stalo kulturní centrum města pro místní i přijíždějící, kde by se dozvěděli vše o osobnostech, dílech, událostech, aby mohli nahlédnout na dobové fotografie a podobně. Tento záměr stále trvá. Dosáhli jsme toho, že zastupitelé města jednohlasně přijali usnesení o záměru vytvořit z Panského domu (po přestěhování ZUŠ) kulturně-historické centrum města. V Muzeu J. A. K. jsou totiž vedle díla a odkazu Komenského převážně národopisné sbírky a navíc muzeum nespadá pod město, ale pod Prahu. Jenom s historií bychom ale nevystačili. Proto jsme vymysleli nové věci, přišli s novými nápady a ty realizujeme ve spolupráci s městem nebo naopak vedení města chce vědět, jaký máme na danou věc názor.

Můžete být trošku konkrétnější?

Město nás například požádalo, abychom navrhli názvy ulic v nové čtvrti nad Zámkem. Prosadili jsme pojmenování po osobnostech města. Když jsme zjistili, že v centru města jsou dvě uličky, které nemají název ani na mapě, ale v minulosti jména měly, dohledal člen sdružení Milan Bouda staré fotografie, z nichž bylo jasné, že jedna z nich byla Příčná a druhá Úzká. Cedule s názvy jsme pak slavnostně odhalili v rámci Bílokarpatských slavností vloni v červnu.

Zmíněné Bílokarpatské slavnosti se tehdy, i za vaší vydatné spolupráce, poprvé konaly tři dny.

Společenské dění ve městě se musí trošku rozvířit. Původně jsme chtěli udělat přehlídku gastronomických firem, které mají svá sídla na území města. Po mnoha úvahách, jakou tomu dát koncepci, jsme navrhli rozšířit tradiční červnový Uhersko- brodský jarmark. Ale protože jarmark se koná v každém druhém městě, chtěli jsme dát této akci jiný ráz. Oslovili jsme město, Jiřího Gračku, jenž pořádá koncerty různých kapel, a také regiony, které jsou v podhůří Bílých Karpat, a výsledkem byly třídenní slavnosti, které začaly v pátek vpodvečer koncertem rockových kapel, v sobotu pokračovaly jarmarkem a odpoledním kulturním programem a v neděli se uskutečnila prezentace gastronomických firem a regionů doplněná kulturními vystoupeními zástupců těchto regionů, ale také výstavou pod širým nebem či odhalením staronových názvů ulic v centru.

Akce měla velký úspěch…

Sjelo se sem obrovské množství lidí ze širokého okolí, což připomnělo fakt, že Uherský Brod je spádovým městem této oblasti. Právě nápad oslovit regiony Uherskobrodska a pozvat je do Brodu k aktivní účasti na Bílokarpatských slavnostech pochází z myšlenkové dílny Patriotů. A ohlas byl velmi pozitivní.

Na co se můžeme těšit letos?

Garantem letošního ročníku bude město v čele s koordinátorem místostarostou Petrem Vránou. Stejný zůstává páteční koncert rockových kapel v režii pana Gračky pod názvem Noc patriotů a sobotní jarmark pod taktovkou města, ovšem dál už to směřujeme jinak. Nestačí jen zopakovat, co se jednou osvědčilo. To lidi přestane bavit. Je třeba přicházet se stále novými nápady. Letos proto chceme celou akci z toho „amatérského nadšení" posunout dál. Základní myšlenkou je, aby slavnostmi žilo město, tedy ne jenom náměstí, a aby si zde to své našly všechny generace.

Prozraďte, co přesně chystáte?

V sobotu město pořádá tradiční jarmark a odpoledne se k němu přidá novinka, opět v režii Jiřího Gračky na Sokolském stadionu se v sobotu odpoledne uskuteční dřevorubecké závody a ukázky dřevorubeckých prací. To vše zpestřené živou muzikou. Pro úplně nejmenší děti se za muzeem, kde bývají kolotoče, připravuje velká výstava živých zvířat i s „osvětou". Dnešní děti už totiž znají přírodu tak leda z počítače. Mléko, chleba, to je pro ně prostě produkt ze supermarketu, ale že na počátku je nějaká kráva, která se musí krmit a dojit, nebo zrno, které se musí zasít, to už jde mimo ně.

V neděli zopakujeme prezentaci jednotlivých regionů zpod Bílých Karpat a prezentaci gastronomických firem. Ta však bude oproti loňsku rozšířenou, přizveme i firmy ze slovenské strany Karpat s produkty například z ovčího mléka. V Úzké a Příčné uličce bude velká výstava, kterou si bere na starost ZUŠ, a i dění zde oživí vystoupení hudební skupiny. Kulturní program se pokusíme rozdělit žánrově s tím, že druhé pódium zřejmě bude v zahradě Panského domu. Oba pořady tak poběží současně a bude se moci představit i více souborů. Program pak, stejně jako loni, vyvrcholí vystoupením známých hudebníků. Vloni to byla folkrocková Družina ze Slovenska, o letošním hostu se zatím ještě jedná. Hlavním garantem kulturního nedělního programu bude pan Oldřich Kopunec.

Největší novinkou zřejmě bude dramatizace historické události Uherského Brodu s kostýmním průvodem a celá třídenní akce bude korunována velkolepou událostí, kterou, troufám si tvrdit, žádné okolní město ještě nerealizovalo. K tomu už ale více prozrazovat nebudu.

Mezi dětmi se zase stává velmi populární vědomostní soutěž Poznej svoje město, jejíž třetí ročník už je v běhu.

To je právě jedno z těch oslovení nejmladší generace, které jsem vzpomínal v úvodu. Tato soutěž má cíleně, formou odpovědí na otázky, které jsou samozřejmě každý rok nové, naučit děti znalostem o historii i současnosti města. Soutěž je po poradě s učiteli určena pro žáky pátých tříd všech šesti základních škol na území města. Nejprve probíhají třídní kola, pak školní a tři nejlepší reprezentují svoji školu v městském kole, což pro Patrioty znamená vymyslet a připravit tři testy po pětadvaceti otázkách a obrázcích. Vítězům jsou pak, za přítomnosti starosty, předávány odměny ve Sloupovém sále Muzea J. A. K. Je to samozřejmě pojato slavnostně i s kulturním programem a děti si odnášejí hodnotné ceny jako tablety, mobilní telefony, digitální fotoaparáty či flash disky.

Jaký je o soutěž zájem?

Zajímavý pro nás byl poznatek, že děti, které se účastnily druhého ročníku, už znaly odpovědi na otázky, které zpracovávali jejich předchůdci hovořili s nimi o tom. Testy si navíc odnesly domů a mořily s tím rodiče, sourozence, babičky čímž vlastně ještě rozšířily okruh lidí, ke kterým se tyto informace dostaly. Ředitelé škol nás pak o tyto materiály požádali a využívají je k výuce což je vlastně to nejlepší, co se mohlo stát. Ředitel školy v Havřicích to dokonce pojal tak, že s dětmi před soutěží procházel celé město a upozorňoval je na různá místa a události, což si ta děcka samozřejmě zapamatovala mnohem lépe.

Vím, že chystáte ještě jednu novinku.

Další dvoudenní novinku pod názvem Brod Expo 2013 chystáme na podzim. Koncepci již máme od loňska připravenou bude se jednat opět o jistou prezentaci s bohatým doprovodným programem určenou v prvé řadě dospívajícím, ale samozřejmě i široké veřejnosti, která zde určitě objeví spoustu zajímavých věcí. A víc už opravdu ze mne nedostanete.

Jan Kment

Narodil se 20. ledna 1945, od narození žije v Uherském Brodě. Vystudoval SVVŠ (dnešní gymnázium) a elektrotechnickou fakultu VUT v Brně (1968). Krátce působil v konstrukci Letu Kunovice, po vojně pak na dvacet let zakotvil ve Vojenském opravárenském závodě. Po roce 1989 pracoval u soukromé firmy v Uherském Ostrohu a v roce 1992 založil a dodnes aktivně působí ve dvou vlastních firmách, které se zabývají výrobou strojírenských dílů převážně pro německý trh. Věnuje se i publikační činnosti (napsal na 130 článků, které vyšly v regionálních periodikách), velmi populární jsou jeho kavárenské Večery při gramofonu, kde posluchačům přibližuje svůj oblíbený swing. Často je také zván na besedy, kde hovoří o historii města a činnosti sdružení Uherskobrodští Patrioti. S manželkou mají dvě dcery a pět vnuček.

Autor: Markéta Švehlíková