Kolik klientů doposud občanskou poradnu v Hradišti navštívilo a kolik dotazů týdně zodpovíte?

Během roku 2006 navštívilo poradnu zhruba 130 klientů, za rok 2007 jich bylo 195. Týdně se návštěvnost poradny může pohybovat od jednoho až po třeba 10 uživatelů, je to velmi variabilní.

Jaké dotazy jsou ze strany klientů nejčastější?

Mezi nejčastější dotazy uživatelů patří problematika pracovně-právních vztahů (pracovní smlouva, výpověď, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance), rodinné a partnerské vztahy (výživné dětí, rozvody, společné jmění manželů, majetkoprávní vypořádání), majetkoprávní vztahy (kupní smlouvy, spoluvlastnictví, dědictví), sociální dávky a sociální pomoc (základní informace o sociálních službách v regionu), občanské soudní řízení (vzory podání k soudu, opravné prostředky, lhůty) a podobně.

Můžete připomenout mimořádnou událost z vaší praxe?

Několikrát se na nás s žádostí o pomoc obrátila mladá rodina s několikaměsíčním dítětem, která neměla kam jít. Náš sociální systém je nastaven tak, že matka s dítětem má možnost jít do azylového domu pro matky s dětmi a otec může využít služeb azylového domu pro muže. Tím dochází k rozdělení rodiny. Neexistují zde zařízení, která by pomohla v takové situaci mladé rodině. Ta je nucena se rozdělit, nebo zůstávat někde na ulici. Měli jsme tu několikrát i klienta, který chtěl spáchat sebevraždu. V takových situacích se velmi těžce hledají slova. Naštěstí to nakonec neudělal.

Jsou žádosti, kterým nemůžete ve vaší poradně vyhovět?

Naše poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, občanského soudního řízení, trestního práva a podobně. V těchto oblastech jsme schopni klienty informovat o jejich právech a povinnostech, pomoci jim s řešením jejich problémů tím, že jim nabídneme několik možností řešení. Rozhodnutí je vždy ponecháno na svobodné volbě klienta. Pokud problém nespadá pod naši kompetenci, odkážeme klienta na příslušného odborníka.

Nabízíte i pomoc přes telefon, nebo je nutné, aby se klient dostavil osobně?

Na telefonické konzultace je vymezen čtvrtek od 13 do 15 hodin. Jsme schopni poradit i po telefonu, ale jedná se především o informace typu kde a co. Pokud se jedná o složitější dotaz, vždy doporučujeme osobní návštěvu, kdy můžeme nahlédnout do dokumentů a jsme schopni lépe posoudit situaci.

Chcete vyjádřit svůj názor? Hlasujte v anketě vpravo nebo se zapojte do diskuze pod článekem.