„Chtěli jsme si vyzkoušet, zda k nám školy přijedou. Okolí naší školy je na konání takové soutěže ideální, protože se tu nachází trať, která prochází několika ekosystémy, jako jsou lesopark, louka, rybník a pole," uvedl Tomáš Kordula z polešovické základní školy.

Letos se však školy zahanbit nedaly. Do soutěže se jich přihlásilo sedm, a to ZŠ Zlechov, ZŠ Nedakonice, ZŠ a MŠ Boršice, ZŠ Kunovice U Pálenice, ZŠ a MŠ Osvětimany, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Staré Město a pořadatelská ZŠ Polešovice. Zápolilo tak 16 družstev ve starší nebo mladší kategorii. Do terénu vyrazilo 32 hlídek, což čítalo 96 dětí. „Obrovské štěstí jsme měli i na výběr lidí, kteří se na samotné organizaci podíleli. Velkým pomocníkem mi byla paní učitelka Radka Piknerová, která měla na starost stanoviště luční byliny, ale hlavně mi pomáhala i v samotné přípravě. Na ostatní úkoly se nám podařilo sehnat lidi, kteří mají pozitivní vztah k přírodě," pochválil Tomáš Kordula.

Velmi zajímavý čtvrtý biotop, který byl zaměřený na myslivost, měl na starost odborník Ivan Burda, stanoviště zaměřené na bylinky připravila Marie Kordulová, která se dokonce stylově oblékla jako babička kořenářka. Poslední dvě místa věnované lesním dřevinám, jejich škůdcům a vodním živočichům nebo rostlinám u nich rostoucím, měly na starost dvě učitelky Liduška Tihlaříková a Eliška Létalová.