Hodování odstartují už v pátek v 16.30 hodin stavěním máje před zámkem v Uherském Ostrohu. Hodinu nato začne zámecký košt vína s cimbálovkou Mladí Burčáci. Sobotní hodový průvod, který vyrazí ke stárkům, se začne řadit u zámku devadesát minut po poledni a pro potvrzení hodového práva si tam chasa dojde třicet minut po šestnácté hodině.

V duchu hodů se ponese také páteční večer v Prakšicích, kde bude k veselici hrát skupina HBS a Tabák – Kabát revival a hosté. V sobotu od 13 hodin bude chasa zvát na hody, a to na voze taženém koňmi, a přitom bude prodávat kalendář folklorního ansámblu Holomňa. Po nedělní mši svaté s poděkováním za úrodu vyrazí krojovaná chasa ke stárkům a doprovázet je bude dechová hudba Nivničanka. Hody vyvrcholí v pondělí odpoledne vozením berana Po Prakšicích a Pašovicích, vybírat se budou příspěvků „na medicínu".

S plnou krojovou parádou budou probíhat císařské hody v Nedakonicích. Jejich neomezenými vládci budou v roli starších stárků Tomáš Král s Martinou Stuchlíkovou , které budou podporovat mladší stárci Leoš Gavenda s Klárou Kovaříkovou. „Pro moje druhé povolení hodů ve funkci starosty si stárci dojdou v 16 hodin do rybářského areálu Sádky. A tam se pak o hodové veselí postarají z mateřinky a základní školy, místní mužský a ženský sbor a hodová chasa," zve hodovat do Nedakonic starosta Jaromír Klečka.

Hodovat budou o víkendu také ve Zlechově. Pro krojované děvčice i stárku si tam pánská část chasy vyšlápne ve 14 hodin od kostela sv. Anny. Společná beseda hodařů začne po šestnácté hodině u radnice a v 17 hodin bude sloužena mše svatá v místním chrámu. Hodová zábava s dechovkou Straňanka bude od 20 hodin v sále zlechovského Agra.

Příznivci tradic, folkloru a dobré zábavy si přijdou na své také v Babicích. Od prvních hodů ve vesnici uplynulo 91 let. Pro stárky vyjde chasa od Krájanky a o hody přijde požádat první ženu obce Martinu Horňákovou do areálu u Střešně kolem šestnácté hodiny. „Tradici hodů je potřeba udržet stůj co stůj i pro další generace. Kdo ale říká, že hody s právem ze života lidí vymizí, ten je na velkém omylu," řekl Zdeněk Kroča (66), který třiatřicet let stmeluje a sjednocuje hodové chasy v obci a pilně s nimi nacvičuje hodové tance.

Císařskými hody se po mnoha letech nebudou bavit v Tupesích. „Chasa si nesehnala stárky a hody bez nich bych nepovolil," poznamenal starosta Oldřich Vávra.