Ke studiu angličtiny, němčiny a informatiky se tam od té doby přihlásili obyvatelé Vápenic, Žítkové, Komně, Bzové, Krhova či Lopeníku. Každý týden se tam schází matky na mateřské dovolené, děti i nezaměstnaní, kteří si tak mají možnost prohlubovat své znalosti a nemusí dojíždět do vzdálených měst. „Cílem je, aby se absolventi kurzů alespoň trochu domluvili v cizích zemích a mohli si v nich případně i najít práci," poznamenala členka brodského Rotary Clubu a zakladatelka výukového zařízení Kateřima Kubínová k unikátnímu centru, jež vzniklo díky aktivitám Místní akční skupiny (MAS) Bojkovsko. Jednou z priorit MAS je program rozvoje lidských zdrojů, tedy vytváření rovnocenných podmínek pro obyvatelstvo v jednotlivých obcích v oblasti vzdělávání. Na tento projekt byla získána dotace ve výši 400 tisíc korun z programu LEADER (vzdělávání blíž k lidem pozn. red.). „Na platy zaměstnanců a pedagogů přispěl také Zlínský kraj. Dík patří i městu Uherské Hradiště, které poskytlo značnou část výpočetní techniky. Taktéž děkuji za finanční dary soukromých osob z Rotary Clubu Uherský Brod na zakoupení učebních pomůcek," doplnila Kateřina Kubínová. Pomoci se netradičnímu školskému zařízení dostalo i od Mikroregionu Bojkovsko, do jehož oblasti spadá. „Původně jsem provoz chalupy během pořádání jazykových kurzů hradila sama, ale náklady byly příliš vysoké, hlavně za topení v zimě. Proto jsme se v mikroregionu Bojkovsko dohodli, že se bude místo pořádání kurzů střídat a že místnost zajistí jednotlivé obce," upřesnila zakladatelka výukového zařízení. Nyní se školička koná v Žítkové, kde je využito místnosti někdejšího hotelu Kopanice. Tu bezplatně poskytl jeho majitel. Další skupina studentů pak navštěvuje kurzy v Bystřici pod Lopeníkem.

Vsvědčení z anglického jazyka dostala koncem února také skupina pokročilých studentů, kteří navštěvovali pobočku centra na Žítkové. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili představitelé okolních samospráv, starosta Bojkovic Petr Víceník, starosta Bystřice pod Lopeníkem Viktor Machala, nechyběl ani neoficiální ředitel školičky Vlastimil Vráblík. „Je potěšující, že máme na vedoucích místech zástupce, kterým záleží na tom, aby obyvatelé této odlehlé části regionu získali co nejvíce vědomostí a lidé bez práce znovu získali sebevědomí," řekla na závěr Kateřina Kubínová.

Kurz ve školičce trvá dva roky a jeho absolventi získají certifikát. Musí však splnit stanovený počet devadesáti navštívených hodin.