Kvůli protiepidemiologickým opatřením musela výběrová komise prozatím odložit své první jednání z 20. dubna na dobu mezi 11. až 22. květnem a ústní pohovory uchazečů přesunula uherskohradišťská radnice z 11. května na období mezi 1. - 19. červnem.

Zachován zůstal termín pro doručení přihlášek, kterým byl poslední březen.

„Do stanoveného data byly do výběrového řízení doručeny celkem čtyři přihlášky,“ prozradil Deníku mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Ředitel má mít přehled

K tomu, co by novému řediteli hradišťské scény nemělo chybět, se Deníku vyjádřilo hned několik znalců kultury v našem regionu.

Nechybí mezi nimi například dlouholetý člen poroty odborné kritiky divadelních cen Největší z pierotů a od roku 1959 pravidelný návštěvník Slováckého divadla Miroslav Potyka.

Nový ředitel Slováckého divadla by podle něj měl mít dobrý přehled o historickém vývoji divadla i současném dění, ale neměl by přeceňovat mnohdy pomíjivé módní trendy.

„Měl by mít také cit pro divácké požadavky, což neznamená jim zcela podléhat a být schopen z výše uvedených hledisek pak stavět vyváženou dramaturgii,“ naznačil Miroslav Potyka.

Důležité je pak podle něj, aby se nový ředitel obklopil týmem podobně naladěných spolupracovníků a svůj osobní vkus by neměl nadřazovat obecně platným požadavkům na činnost Slováckého divadla.

„A v souvislosti s výběrovým řízením chci podotknout, že v těchto intencích by měli mít vztah k divadlu i členové výběrové komise,“ dodal Miroslav Potyka.

Vize a koncepce

Jeden z členů výběrové komise, ředitel Knihovny B. B. Buchlovana Radovan Jančář tvrdí, že budoucí ředitel Slováckého divadla by měl být především výborným manažerem a komunikátorem, který nemusí nutně pocházet z umělecké sféry.

„Samozřejmostí by měla být jeho vize nebo koncepce, jakým způsobem bude divadlo v budoucnu fungovat, kam chce směřovat a to nejenom umělecky, ale i ekonomicky,“ upřesnil Radovan Jančář.

Podobně to vnímá další člen výběrové komise, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Měl by být zejména schopný manažer, který umí divadlo nejen dobře vést a řídit, ale má i jasnou představu o jeho dalším koncepčním směřování a budoucnosti. Měl by umět jednat s lidmi a získat si důvěru uměleckého souboru i ostatních zaměstnanců, mít přehled o tom co se děje v divadle i celém divadelním světě a znát „svého“ diváka,“ naznačil svůj názor starosta. Nový divadelní ředitel musí podle starosty zároveň dokázat sladit uměleckou, ekonomickou a provozní oblast v rámci řízení regionální divadelní scény.

Svůj názor na budoucího divadelního ředitele v Uherském Hradišti řekl Deníku také dlouholetý šéf Slováckého divadla Igor Stránský.

„V této pozici je důležitá znalost regionu, respektive diváků, včetně schopnosti dotyčného udržet stávající počet umělců i provozních zaměstnanců minimálně na současné úrovni,“ naznačil v krátkosti Igor Stránský.

Složení výběrové komise ředitele Slováckého divadla:

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
Ivo Frolec, místostarosta města Uherské Hradiště
Čestmír Bouda, místostarosta města Uherské Hradiště
Jaroslav Zatloukal, místostarosta města Uherské Hradiště
Josef Botek, tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště
Radovan Jančář, ředitel Knihovny B.B. Buchlovana Uherské Hradiště
Igor Stránský, bývalý ředitel Slováckého divadla Uherské Hradiště
Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín
Antonín Sobek, bývalý ředitel Městského divadla Zlín
Dana Šilhavíková, vedoucí právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště
Vladimír Moštěk, vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Uherské Hradiště
Dana Stojnová, vedoucí odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště
Libuše Habartová, vedoucí útvaru interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště.
Člen s hlasem poradním: Josef Hříbek - tajemník komise, odbor kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště.

Výběrovou komisi jmenovala Rada města Uherské Hradiště, která ředitele příspěvkové organizace města (Slováckého divadla pozn. red.) jmenuje a odvolává. Výběrová komise doporučí Radě města jmenování nominanta.