Nakonec krojovou pestrost padesáti děvčic a šohajů, jdoucích v sobotním hodovém průvodu vesnicí za doprovodu dechové hudby Stříbrňanky, Jalubských a jejich hostů dešťová přeprška nepokazila. Okouzlující atmosféru jalubských hodů nenarušilo ani to, že v obci se při nich museli obejít bez právoplatně zvolených stárků. „Některý rok se to tak stane, že se stárci neseženou, ale řešení se vždycky nějaké najde a hody se uskuteční,“ nechala se slyšet Eva Chvílová, matrikářka obce a někdejší jalubská stárka.

Při nesení hodových atributů dědinou, které si krojovaní mládenci vyzvedli od děvčic v areálu letos omlazeného koupaliště, se jednotlivé páry chasy střídaly. K radnici přišli požádat starostu Karla Malovaného o povolení ke konání hodů loňští stárci s právy a stárkyně s dorty. Tedy kompletní loňská čtveřice hodových vládců, Petr (28) a Adam (26) Borusíkovi, kterým sekundovaly Natálie Chmelařová (22) s Magdalenou Pořízkovou ze Starého Města.

„Děkuji vám za pozvání k hodovému veselí a tanci. Nežli vám povolení k pořádání hodů dám, poslyšte, co na srdci mám. Děkuji vám za ochotu a píli, s jakou jste se na dnešní hody připravili. V hojném počtu jste dnes přišli, abyste nejen sebe, ale celou obec pobavili,“ řekl spokojeně Karel Malovaný, muž na postu jalubského starosty. Vyslovil přání, aby chasa i nadále udržovala krásné zvyky, aby v Jalubí nikdy nezanikly a pestrá krása slováckých krojů, aby ještě dlouho lahodila očím lidí.

„Dbejte, ať každý má, co si zamane, jen ať se nikomu nic zlého nestane. Číše vzhůru pozvedněme s dobrým vínkem z Moravy, na zdraví všech připijme si, ale také na jalubské hody,“ pronesl starosta. Se stárky si na zdar hodů připil a se stárkyněmi si sólo v kruhu krojovaných zatancoval.

V sobotu od 20 hodin vyhrávala v kulturním domě při hodové veselici Stříbrňanka a cimbálová muzika Ohnica. V neděli dopoledne se v místním kostele uskutečnila hodová mše svatá, po níž si chasa vyšláplas právy na obchůzku vesnicí.