„Oba svatí bratři v Makedonii pobývali a cyrilometodějská stezka ve své jižní ose počítá s průchodem přes tuto zemi, takže my doufáme, že se nám v Makedonii podaří nalézt partnery, s nimiž bychom mohli spolupracovat a pokračovat ve značení stezky směrem na jih,“ objasnil radní Jan Pijáček zodpovědný za cestovní ruch.

Partnerství s Makedonií má velký strategický význam při rozšiřování cyrilometodějské poutní stezky směrem na Soluň, případně do Říma.

Setkání tak bylo nejen jedinečnou příležitostí k seznámení se s význačnými osobnostmi Makedonie, ale také k možností požádat o pomoc v hledání spolehlivých a pracovitých partnerů, kteří by se chtěli podílet na rozvoji odkazu slovanských věrozvěstů.

Národní pouť Velehrad 2019  - Slavnostní poutní Mše
VIDEO: Dvacet tisíc věřících uctilo na Velehradě sv. Cyrila a Metoděje

O přijetí hostů a program se postaral Zlínský kraj ve spolupráci se starosty Alešem Megentalem z Velehradu, Miroslavem Kováříkem z Modré a správcem velehradské farnosti Josefem Čunkem.

Makedonská delegace při návštěvě se zaujetím zhlédla velehradskou baziliku i podzemí, poté zamířila na prohlídku s historickým výkladem do skanzenu v Modré.

Cílem dlouhodobého projektu Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje je propojení Velehradu s dalšími místy v zemích, které byly také součástí misie slovanských apoštolů a dodnes se hrdě k jejich odkazu hlásí. V současnosti má stezka 15 členů ze tří evropských států.

KONCERT. V průběhu Večera lidí dobré vůle vládla před velehradskou bazilikou nádherná atmosféra.
Večer lidí dobré vůle nabídl skvělou podívanou, bavilo se přes 20 tisíc věřících