Často se zde totiž mění výška vodní hladiny, kterou navíc kvůli blízkosti pevného jezu nejde regulovat. „Při zvýšených průtocích v řece Moravě je odhad průjezdní výšky velmi nepřesný, plavidlo táhne proud a dá se jen velmi těžko ovládat," uvedl vedoucí provozu vodní cesty Čestmír Daňhel.

Povodí Moravy proto na inkriminované místo v minulých týdnech umístilo elektronickou signalizaci výšky hladiny, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti říční plavby pod silničním mostem.

Jedná se o plavební znaky C2 „průjezdní výška je omezena", jejichž umístění ocenili nejen soukromí majitelé, kapitáni a vůdci plavidel, ale i plavební společnosti. „Signalizace zobrazuje on-line skutečnou aktuální průjezdnou výšku a zároveň tuto informaci odesílá do centrály řízení Baťova kanálu," uvedl Pavel Cenek, ředitel závodu Povodí Moravy – Střední Morava.

Panel s LED podsvícením ukazuje vůdcům plavidel aktuální údaje naměřené ultrazvukovým čidlem, systém tyto informace posílá ke zveřejnění i webové aplikaci na internetových stránkách povodí.

Doprava a rekreační plavba na Baťově kanále a řece Moravě se rok od roku rozvíjí. Vodní cesta přilákala v roce 2012 zatím rekordních 80 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 23 procent více ve srovnání s rokem 2011, kdy Baťův kanál navštívilo na 65 tisíc turistů.