„Pětašedesáti dětem ve čtyřech táborech - technickém, robotickém, gastronomickém a zdravotnickém se věnovali kvalifikovaní lektoři, kteří pro malé táborníky připravili pět dnů plných zábavy a poučení. Program probíhal v prostorách školy, ale také na čerstvém vzduchu,“ přiblížila příměstskou rekreaci dětí Blanka Kupová, projektová manažerka vzdělávacího ústavu.

Diváci si užívali 19. ročníku festivalu Břestecký pinkl.
FOTO: Festival Břestecký pinkl přilákal víc lidí. Jak vznikl název?

Rok co rok patří k táboru jednodenní výlet.

„Letos se jelo do Uherského Ostrohu, kde táborníci navštívili zámek a Moto veteran muzeum. Pak se přesunuli autobusem do Ostrožské Lhoty, z ní pak pěšky na horu Svatého Antonína, kde si prohlédli někdejší armádní bunkr,“ popsala Blanka Kupová.

O zábavu na příměstském táboře se zdravotnickým zaměřením mělo postaráno 18 chlapců a děvčat. Celodenní program pro ně připravily učitelky zdravotnické školy Bedřiška Pleváková s Magdalénou Nevařilovou a praktikantkou Barborou Hastíkovou, studentkou školy.

„Program byl zaměřen na smyslové orgány, stavbu a funkci oka, ucha a hmatu. Vědomosti děti vstřebávaly prostřednictvím různých her. Pohybovali se jako slepci či neslyšící, při soutěžích si opakovali fyziologii a anatomii orgánů,“ popsala vedoucí zdravotnického tábora Bedřiška Pleváková.

Malí táborníci v Uherskohradišťské nemocnici navštívili ambulanci ušního, nosního a krčního oddělení. Zde si vyzkoušeli tónovou audiometrii, což je elektroakustická vyšetřovací metoda sluchu. Je prováděná audiometrem, který generuje tóny určitého kmitočtu a intenzity.

„V nemocniční oční optice nám ukázali, jak se měří zrak a nakupují brýle na míru,“ vyprávěly Ellin Borýsková s Kateřinou Silákovou, jedenáctileté tábornice z Mařatic. Pochlubily se, že na zdravotnickém příměstském táboře už počtvrté.

Oproti klasickému táboru, kde děti i nocují, chyběl typický večerní program, jakým je třeba táborák s opékáním buřtů a zpěv při kytaře.

„To nám tak moc nevadilo. Jsme rády, že jsme se na noc vracely domů k rodičům,“ svěřily se Ellin s Kateřinou.