„V nočních hodinách jsem procházela v blízkosti rybníka a všimla jsem si člověka, který chodil kolem plochy a rozhlížel se všude kolem sebe, jako by něco hlídal. Nedalo mi to a nenápadně jsem pozorovala dění u vodní plochy. U vody stáli další lidé a sbírali ryby," podotkla svědkyně, která požádala o zachování anonymity kvůli negativní reakce od vedení radnice. „Domnívám se, že rybník, který obec zbudovala s pomocí významné dotace, neměl být vůbec rybami osazený. A pokud tam ryby měly být, proč ho někdo vypouštěl pod rouškou tmy, a kde skončily vylovené ryby?" předestírá některé nejasnosti svědkyně události, jejíž nacionále má redakce k dispozici. Starosta Nedakonic Jiří Smělík ale vypuštění rybníka nepopírá. „Potřebovali jsme zjistit, jaké ryby tam vůbec jsou a zda se tam nenachází škodné, dravé druhy ryb, které by mohly být pro ostatní život v rybníku nebezpečím," podotkl starosta Jiří Smělík.

Vlastníkem rybníka je obec, pronajatý jej mají ale tamní rybáři. Předseda nedakonických rybářů Antonín Mařák poznamenal, že vypuštění bylo nutností. „Rybník napouštíme vodou z potoka. Po silných deštích ale touto cestou připlavaly takzvané plevelné ryby. A protože podle projektu můžeme v tomto rybníku chovat ryby až po deseti letech od jeho stavby, museli jsme část plochy vypustit a v rámci údržby vodní plochy vylovit. Odlovené ryby jsme opět vypustili zpět do potoka," vysvětlil Antonín Mařák.

Rybník obec zkolaudovala v roce 2008, ryby v něm tedy budou moci rybáři chovat až v roce 2018. Ze zdroje blízkému obecnímu úřadu v Nedakonicích má vedení vsi v úmyslu zažádat o výjimku, aby bylo možné vodní plochu osadit během nejbližších let.

Na stavbu rybníka obec obdržela ze Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši 1 986 229 korun. Mluvčí fondu Jarmila Krebsová uvedla, že případný výlov rybníka není součástí podmínek pro provoz vodní plochy.

„Ekologické funkce nádrže a výlovy ryb probíhají na základě změn v nádrži, nikoli na základě pevně daných termínů. Na odborné kontrole stavu nádrže po dobu udržitelnosti projektu se podílí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR," vysvětlila Jarmila Krebsová.