„Stávající hokejová hala půjde k zemi. Přední, komerční budova zůstane zachována a záměrem je osamostatnit ji jak technologicky, tak provozně. Na místě starého zimního stadionu vyroste nový,“ prozradil Stanislav Blaha.

Stadion na hranici životnosti

Důvodem demolice původního stadionu je podle něj to, že střecha starého stadionu a její nosná konstrukce je na hranici životnosti, přičemž konstrukce příhradových nosníků a styčníků neumožnuje provedení rekonstrukčních opatření tak, aby bylo možno její životnost prodloužit.

Pokud by se podle starosty střecha pouze rekonstruovala, celá rekonstrukce by spočívala v jejím odstranění a zbudování střechy nové, včetně kompletní nosné konstrukce. „Na hranici životnosti je také technologie chlazení ledové plochy, kdy rozvody chladiva jsou ještě původní. Celková rekonstrukce a modernizace stávajícího zimního stadionu by pak byla neúměrně nákladná a výsledek by byl nepřiměřený vynaloženým nákladům. Proto město vyhodnotilo jako nejvhodnější variantu výstavbu nového stadionu,“ vysvětluje Stanislav Blaha.

Hledá se dodavatel

Aktuálně je podle něj v běhu proces výběru dodavatele služeb a stavebních prací pro novostavbu zimního stadionu zadávaného metodou Design & Build. Jde o veřejnou zakázku a metoda Design & Build značí, že vybraný dodavatel nejdříve stadion navrhne a pak na základě tohoto svého návrhu postaví nový stadion. Termín předložení nabídek je stanoven na začátek měsíce května. Předložené nabídky bude posuzovat komise jmenovaná zadavatelem, tj. městem Uherské Hradiště. Výsledek veřejné zakázky bude následně projednávat rada města.

„Všechno spěje k tomu, že v horizontu několika týdnů vybereme dodavatele. Ten metodou Design & Build nejprve nový stadion navrhne a poté vyprojektuje. Potom odstraní starou halu a postaví novou. Každopádně se budeme snažit, aby provizorium provozu bylo co možná nejkratší. Pokud vše půjde dobře, tak by zimní stadion byl mimo provoz necelý rok,“ uvedl Stanislav Blaha.

Dvě ledové plochy

Termín demolice stadionu bude znám až po ukončení celého zadávacího řízení. Po podpisu smlouvy nejprve proběhne vypracování dokumentace a vyřízení povolení k odstranění stávajícího zimního stadionu, a až poté dojde k samotné demolici.

A jak bude nový stadion vypadat? Plánovány jsou dvě ledové plochy – jedna hlavní, o rozměru 26x60 metrů (splňující požadavky IIHF) a doplňková, tréninková o rozměru 26x14 metrů. Zázemí má zahrnovat 16 šaten, místa pro rozhodčí, příruční sklady, masérnu či místnost pro ovládání techniky. Dále pro potřeby klubu nebo kempů bude v patře zázemí – klubový salonek - místnost pro občerstvení, dále víceúčelová společenská místnost, rozcvičovna a  místnost pro vedení stadionu. Plánována je ubytovna s celkovou kapacitou asi 80 lůžek pro mládež a jejich doprovod včetně potřeného zázemí. Zimní stadion má být navržen na celoroční provoz.

„Přibližné vizualizace nového zimního stadionu, které máme nyní k dispozici, slouží jako podklad pro výběr dodavatele služeb a prací. Nejedná se tedy o finální vzhled. Ten bude známý až po vypracování projektové dokumentace, která bude dodána zhotovitelem.  Budoucí vzhled stadionu, jak jej lze vidět na současných vizualizacích, nelze brát jako dogma, ale jako výchozí bod pro další projektování, při kterém může dojít k dílčím změnám,“ přiblížil starosta.

Město cílí na dotaci

Co se financování projektu zimního stadionu týká, byla pro roky 2024 až 2026 zastupitelstvem města schválena víceletá investice, kalkulující s výdaji 364 milionů korun (vč. DPH).

„Celková předpokládaná cena nového stadionu v navrhované variantě včetně projektových prací a interiéru je asi 342 milionů. Naprosto zásadní by měla být dotace, kterou bychom chtěli získat od Národní sportovní agentury. Cílit budeme na nejbližší výzvu,“ uzavřel Stanislav Blaha.

Ledovou plochu v Uherském Hradišti zprovoznili 28. října 1973.
Zbourání starého a postavení nového stadionu chce město Uherské Hradiště provést metodou Deign & Build, což znamená, že za veškeré služby a stavební práce, včetně vyprojektování a výstavby zimního stadionu, bude zodpovědný jeden zhotovitel, který vzejde z veřejné zakázky.