Během slavnostního ceremoniálu převzal nový rektor Milan Adámek od svého předchůdce, Vladimíra Sedlaříka, akademické symboly. Rektorské žezlo, znak pravomoci nad celou akademickou obcí, a zlatý řetěz, znak důstojnosti nejvyššího akademického úřadu a symbol práv rektoru propůjčených.

Následně složil rektorský slib. Během obřadu byli také představeni noví prorektoři. Zároveň zazněly dvě skladby v podání známé operní pěvkyně, sopranistky, Kateřiny Kněžíkové, a pianisty Vojtěcha Červenky.

V bývalém klubu Fénix ve Zlíně buduje Univerzita Tomáše Bati (UTB) nové multimediální centrum; březen 2023
Bývalý studentský klub Fénix mění zlínská UTB na špičkové centrum digitalizace

Do funkce rektora byl Milan Adámek zvolen akademickým senátem Univerzity Tomáše Bati 20. září 2022 a jmenován bývalým prezidentem České republiky Milošem Zemanem s účinností od 15. prosince 2022. Profesor Milan Adámek je s univerzitou spjat už 25 let.

Profesně se zaměřuje na obory bezpečnostní technologie a měření. Absolvoval doktorský studijní obor Technická kybernetika na Fakultě technologické (FT) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2008 se habilitoval a v loňském roce byl jmenován profesorem pro obor Řízení strojů a procesů.

Po vzniku Fakulty aplikované informatiky (FAI) v roce 2006 se stal jejím proděkanem a v letech 2014 až 2022 působil na postu děkana této fakulty. Podílel se na jejím rozvoji i na vybudování Vědeckotechnického parku ICT a výzkumného centra CEBIA-Tech.