Monitorovat má bezpečnostní a dopravní situaci v samotné ulici 1. máje i na ulicích Školní a Františka Kretze. Projekt bude podle mluvčího hradišťské radnice Jana Pášmy realizován v případě kladného vyřízení žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva vnitra ČR.

„Schválení dotace očekáváme asi v měsíci dubnu, takže kameru bychom instalovali někdy v rozmezí června až září 2023,“ upřesnil velitel strážníků Vlastimil Pauřík.

Odhadovaná cena je asi 150 tisíc korun. Zatím poslední kamera, která do systému přibyla, byla instalována také na ulici 1. máje, ale až na parkovišti u hřbitova, kde byla umístěna na sloup veřejného osvětlení. Městský kamerový dohlížecí systém aktuálně čítá 45 kamerových bodů, včetně čtyř dopravně-bezpečnostních kamer.

Spolu s žádostí o dotaci na kamerový bod bude městská policie žádat i o prostředky na prodloužení projektu Asistent prevence kriminality, aby mohla také v tomto roce využít služeb dvou zaměstnanců, jež sice nejsou strážníky, ale kteří provádějí dohled nad dodržováním veřejného pořádku na území města Uherské Hradiště.

Vedoucí Regionálního pracoviště Odborového svazu Kovo ve Zlínském kraji David Šrott.
Zvýšení platů odboráři vyjednali v řadě firem regionu. Kde si polepší

„Na dva asistenty prevence kriminality počítá městská policie s náklady 699 tisíc korun, přičemž dotace by pokryla 564 tisíc, 135 tisíc by doplatilo město,“ dodal Jan Pášma.

Městská policie Uherském Hradišti má zájem rovněž pokračovat ve forenzním značení jízdních kol syntetickou DNA. Týká se výhradně občanů s trvalým pobytem na území města Uherské Hradiště a tuto službu bude město Uherské Hradiště podle slov Jana Pášmy poskytovat prostřednictvím městské policie i nadále zdarma.

O službu mají občané velký zájem. Za celou dobu značení kol již strážníci označili 323 jízdních kol. Na značení jízdních kol potřebují strážníci 15,5 tisíc korun, z čehož 13 tisíc by měla pokrýt požadovaná dotace.

„Cílem tohoto projektu je snižovat míru a závažnost trestné činnosti, znesnadnit páchání protiprávní činnosti, ochránit tímto prvkem situační prevence majetek občanů - jízdní kolo, popř. kompenzační pomůcku a odradit potencionální pachatele od páchání majetkové trestné činnosti a tím zvyšovat pocit bezpečí občanů,“ vysvětlil velitel Pauřík.