„Byla tam uzavřená smlouva za 130 milionů za projektanta, tak bychom rádi věděli, jak je to daleko a co se tam děje. Nikdo z nás zastupitelů o investicích v KNTB nic neví,“ tvrdil na začátku zasedání zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Smlouva říká, že studie bude do 70 dní. To znamená, že asi za 14 dní, nebo tři týdny by už mělo být hotovo. Také za ni jsou peníze, které jsou naprosto nepřiměřené,“ kritizoval Čunek s tím, že běžných pět procent účtovaných z celkové ceny zakázky bylo v tomto případě nahrazeno třiceti procenty.

„V soutěži ve veřejné zakázce si firma mohla dát za danou studii až 30 procent z celkové částky. A do výběrového řízení se přihlásila firma, která tam dala právě těch 30 procent a my jsme postupovali v souladu se zákonem. Jestli říkáte, že je to nehorázné a že je to moc, berte to v kontextu celé té zakázky,“ oponoval hejtman Radim Holiš (ANO).

Podle ředitele KNTB Jana Hrdého je navíc aktuální investiční plán nemocnice pokryt z prostředků třetích stran a rozpočtu nemocnice.

„Není potřeba ho krýt z prostředků Zlínského kraje,“ uvedl na pondělním zasedání.

„To je důvod, proč o tom zastupitelstvo dosud nehlasovalo. Pokud máme navolené představenstvo nemocnice, tak jako zastupitelé nemůžeme zasahovat do obchodní společnosti. Představenstvo na to má připravené finanční prostředky bez toho, aniž bychom do toho jako zastupitelé zasahovali,“ konstatoval hejtman Holiš.

Kde bude nový centrální pavilon?

Diskuzi rozvířilo také umístění nového centrálního pavilonu nemocnice.

„Zhotovitel předložil celkem šest návrhů. Čtyři z nich pracují s umístěním nového centrálního objektu vedle stávající budovy interny a dvě se od této úvahy odchylují a navrhují rozvíjet nemocnici v původní poloze historické Gahurovy nemocnice,“ popsal ředitel KNTB Jan Hrdý s tím, že projektant preferuje právě druhou variantu.

„Rozhodli jsme se proto projekční práce přerušit s tím, že tuto variantu detailně prozkoumáme z hlediska výhodnosti a proveditelnosti, a na základě této rozvahy se rozhodneme,“ doplnil ředitel nemocnice.

Robert Šlachta
Robert Šlachta: Redl je typický příklad toho, jak si to někdo „umí zařídit“

Pokud dostane přednost druhá varianta, musí vzniknout aktualizace investičního záměru, která bude předložena valné hromadě ke schválení. Ta se znovu sejde v září.

„Pro mě je nepřijatelné uvažování, že nám teprve architekt vybere nějaké jiné místo v areálu KNTB, když my jsme ti, kdo vedeme nemocnici,“ krčil rameny opoziční zastupitel Milan Plesar (STAN).

Nová dominanta nemocnice

Nejvýznamnější investiční projekt KNTB posledních desetiletí dospěl letos k zásadnímu zlomu. Ve středu 4. května byla podepsána smlouva s dodavatelem projektové a realizační dokumentace pro výstavbu nového centrálního pavilonu, který bude dominantou nemocnice.

Na vypracování projektové a realizační dokumentace se podílí sdružení dvou firem, a to DOMY spol. s r.o. a JIKA-CZ s.r.o.

Výstava  Zlínské hlavní náměstí roku 1918 na náměstí Míru ve Zlíně.
OBRAZEM: Takto vypadalo zlínské náměstí Míru v roce 1918

„Součástí zakázky je v první fázi vypracování architektonické studie stavby a její napojení na stávající objekty. Dále vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a ve finále příprava dokumentace pro výběr dodavatele a provádění stavby,“ upřesnil už dříve Martin Déva, člen představenstva KNTB pro ekonomickou oblast. Částka za přípravu dokumentace přesahuje 109 milionů bez DPH.

Hotovo by mělo být zhruba do roka a půl.