Ti držitelé průkazu, kteří to nestihli, přijdou o všechny výhody, z něj vyplývající. Výměna Evropského parkovacího průkazu přitom navazuje na výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP), kterou bylo nutné provést na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště rovněž do konce roku 2015.

„Pokud o výměnu průkazů OZP nepožádal jejich držitel do 31. prosince 2015, nebude jeho průkaz od 1. ledna 2016 platný, byť by na něm byla uvedena platnost delší. Prakticky to znamená, že od 1. ledna 2016 nebude moci klient využívat výhody a benefity plynoucí z držitelství průkazu OZP a přestane mu platit také Evropský parkovací průkaz, který je vázán právě na držitelství průkazu OZP, typ ZTP či ZTP/P," vysvětlila Petra Karlíková z hradišťské radnice.

Zájemci o získání platného parkovacího průkazu tak měli poslední možnost na Odboru sociálních služeb Městského úřadu v Uherském Hradišti ve středu 30. prosince. V tomto roce tak budou moct učinit pouze s novým průkazem OZP, ovšem už na odboru dopravy, který celou agendu od zmíněné instituce přebírá.