Podle vyjádření organizace, nové přístaviště vytvoří dostatečně kapacitní a technicky vybavené zázemí pro kotvení, které rekreačním plavidlům zajistí možnost pro krátkodobé až střednědobé stání a současně poslouží jako čekací stání před vplutím do plavební komory.

„Kdokoliv z rekreantů v případě poruchy nebo nehody může toto servisní stání využít. Tím, že jich na Baťově kanálu přibylo pět, je to velmi významné. Je to krok ke zvýšení bezpečnosti plavby,“ hodnotil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák při příležitosti slavnostního otevření přístaviště Kunovský les u Starého Města na Uherskohradišťsku.

Stavba za 10 milionů korun byla zahájena loni v listopadu.

„Myslím si, že se celá akce opravdu podařila a místo bude sloužit ke zvýšení spokojenosti rekreantů tady na Baťově kanále,“ ocenil Václav Gargulák. Podle něj kolaudace přístaviště proběhla bez komplikací.

„Očekáváme přidělení kolaudačního souhlasu, což bude během několika dní a pak se může přístaviště otevřít i pro veřejnost a být v provozu,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy.

V přístavišti Kunovský les tak vzniklo nad plavební komorou přístavní molo, na které navazuje horní rejda (rejda – jde o chráněné kotviště v blízkosti přístavu. Jedná se o místo, kde mohou kotvit lodě čekající na vjezd do přístavu, pozn, red.) plavební komory.

„Horní rejda prošla kompletní modernizací. Součástí je také nové plavební značení a osvětlení. Na přístaviště vede chodník, který umožní bezbariérový přístup, připomněl za Povodí Moravy mluvčí Petr Chmelař. Podle něj nové přístaviště bude zajišťovat vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu.

„Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory je dlouhé 120 metrů a vede v 5 výškových úrovních. První část horní rejdy v délce 45 metrů bude sloužit jako prostor pro výjezd plavidel z plavební komory, dále pokračuje prostorem čekacího stání s úvaznými prvky v délce 30 metrů. Přístaviště navazuje na čekací stání horní rejdy a vede ve třech výškových úrovních po přibližně 13 metrech,“ popsal podobu nového přístaviště generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Zhlaví prostoru čekacího stání a prostoru pro výjezd plavidel je podle vedení organizace vybaveno dubovými deskami, aby nedocházelo k poškození plavidel např. v případě nedobrzdění. Na zhlaví jsou umístěna pacholata a rohatinky umožňující vyvazování plavidel.

Nové přístaviště v Kunovském lese ale není poslední letošní investicí na Baťově kanále.

„Zase se vrátím zpátky k bezpečnosti plavby. Nyní začínáme projekt oprava opevnění, jde o velkou akci, kterou bude dokončen poslední úsek opravy opevnění Baťova kanálu až po jez v Sudoměřicích, a potrvá do prvního pololetí roku 2023. Jde o zásadní projekt z hlediska bezpečnosti. Současně letos zahajujeme i projekt revitalizace a modernizace všech rejd Baťova kanálu, který bude končit také v roce 2023,“ představil Václav Gargulák připravované investice na Baťově kanálu.