V záměru, který prostřednictvím počítačové vizualizace zveřejnil i Slovácký deník, se totiž počítá s přestěhováním podia pro kulturní akce blíže ke kostelu a domu služeb (objekt někdejší jezuitské koleje). Věřící se ale obávají toho, že přemístěním podia dojde k narušení pohledu na kostel, rušení bohoslužeb ruchem z podia a dalším nešvarům. „Ještě jsem neviděl, aby si v některém městě podobným způsobem zakryli výhled na dominantu. Navíc dunění reprodukované hudby se může rozléhat až dovnitř kostela a rušit při bohoslužbách i rozjímání,“ kroutí nechápavě hlavou dvaapadesátiletý hradišťák Pavel Jestřábík. Věřící už na téma podoby náměstí živě komunikují prostřednictvím tematického diskusního fóra, který město zřídilo na svých webových stránkách. „Oficiální stížnost na plánované stěhování podia jsme ale prozatím neobdrželi,“ informovala mluvčí Uherského Hradiště Petra Zemčíková.

Vizualizace nového Masarykova náměstí: ZDE

To, že s umístěním stavby v blízkosti kostela ale radní stále počítají, potvrdil i architekt města Aleš Holý. „Podium je osově umístěno zhruba do poloviny vzdálenosti mezi hlavní vstup do kostela a vstup do jezuitské koleje – není tedy před kostelem ani bezprostředně u něho,“ informoval „diplomaticky“ Ho­lý.

Místostarosta Evžen Uher tvrdí, že na definitivní závěry ohledně změn ve vzhledu náměstí je brzy. „Prozatím je ve hře jen ideový záměr. V něm se počítá, že podium by sice stálo u domu služeb, nicméně ve vzdálenosti asi 30 metrů od něj. Určitě nemáme ale zájem, abychom takovou stavbou zamezili výhled na pamětihodnosti města, proto výslednou podobu ještě budeme projednávat,“ vzkazuje všem kritikům Uher.

Nesouhlasná stanoviska od obyvatel města obdržel i zastupitel města a poslanec parlamentu ČR Antonín Seďa. „V době celosvětové ekonomické krize nepovažuji investice do podoby náměstí prvořadé. Také případné posunutí podia k domu služeb nepovažuji za nejšťastnější řešení. Nechápu, proč by město mělo mít pevné podium, který by na náměstí vlastně stálo natrvalo. Také jeho umístění k domu služeb by znamenalo narušení malebného vzhledu náměstí a nepřímého pohledu na kostel. Věřím, že tento návrh ještě prodiskutují jednotlivé odborné komise města a dojde ke změnám,“ komentoval návrh na rekonstrukci náměstí Seďa.

Po realizaci záměru by mělo v centru města výrazně ubýt parkovacích ploch i zeleně. První práce na změně podoby náměstí by měly začít v roce 2011, náklady radní odhadují na 50 milionů korun.