„Svého historicky prvního auta se tak náš sbor dočkal až 95 let poté co vznikl. Sloužit bude jak jednotce, tak sboru dobrovolných hasičů a potřebám obce," uvedl starosta hasičského sboru Lubomír Sláma. Nové hasičské vozidlo Fiat Ducato 2,3 Combinato MH2 150 E6 přišlo na 890 tisíc korun.

Z pokladny obce vysálo 148 tisíc korun, ale na jeho pořízení výrazně přispělo Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a to částkou 445 tisíc korun. „Od Zlínského kraje jsme dostali dotaci ve výši 297 tisíc korun. Protože se pomalu blíží výročí postavení hasičské zbrojnice, pevně věřím, že se nám podaří dokončit její rekonstrukci a sbor bude moct naplno fungovat," vyslovil přání Lubomír Sláma.

Po pobožnosti slova a požehnání nového hasičského automobilu vystoupily před kostelíkem děti z Modřánku a ženský pěvecký sbor z Modré.

Patnáct hodin se soustředili rybáři na své pruty u dvou vodních ploch před Velehradem.
Nejdelší rybu na nočních rybářských závodech ulovila Jarmila Sedláčková