Naučná stezka má přiblížit osudy obyvatel obce, kteří se obětovali ve věci osvobození vlasti i osudy československých či zahraničních partyzánů, kteří operovali v podhůří Bílých Karpat.

„Po sametové revoluci se tematika partyzánského hnutí začala vytrácet z veřejného povědomí. Předešlý režim ji propagandisticky zneužíval, a tak se toto téma přestalo těšit zájmu lidí i médií. Příběhy našich občanů, kteří se přímo či nepřímo podíleli na protinacistickém odboji přitom svědčí o jejich odvaze i důvtipu. I to je jeden z důvodů, proč se o vytvoření naučné stezky snažíme. Vždyť právě v okolí Slavkova působilo snad nejvíc partyzánů v celém podhůří Bílých Karpat,“ poznamenal starosta Slavkova Libor Švardala.

Obec Slavkov na úpatí Bílých Karpat.
Jak se žije ve Slavkově? Pojďte na návštěvu

Projekt, jehož idea vzešla od členů ČSOP Pantoflíček Petra Slintáka a Vlasty Ondrové, si klade za cíl seznámení veřejnosti nejen s historickým kontextem daných událostí, ale také s přírodním prostředím, zahrnutým do CHKO Bílé Karpaty, ve kterém k partyzánským aktivitám docházelo.

„V obsahu stezky bude proto kladen důraz na interpretaci historických událostí i přírodního dědictví,“ sdělil Petr Slinták. Projekt je financován z grantu centrály ČSOP v těsné spolupráci s obcí Slavkov. K otevření naučné stezky s devíti zastaveními na trase kolem Slavkova dlouhé pět kilometrů, má podle Petra Slintáka dojít v říjnu letošního roku.