Prostory školní kuchyně a provozní vybavení nebyly takřka tři desítky let výrazně rekonstruovány a neodpovídaly běžným provozním standardům, na což se město rozhodlo reagovat významnou modernizací jak stavební, tak technologické části objektu bývalé Měšťanské besedy, kde se stravuje celá Základní škola UNESCO.

Cílem projektu tedy bylo jak zlepšení stavebně-technického stavu objektu, tak také pořízení nového, energeticky úsporného gastro zařízení, navýšení produkční kapacity současné kuchyně a zvýšení dostupnosti stravování žáků školy.

Stravování na vysoké úrovni

„V první řadě bych chtěl rodičům, žákům i všem zaměstnancům školy poděkovat za to, jak výluku školní jídelny zvládli. Situace nebyla lehká, nicméně odměnou nám všem je moderně vybavená kuchyně s komfortní jídelnou. Úroveň stravování našich žáků jsme tím jednoznačně povýšili,“ vyjádřil se ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba. Podle něj může být nová jídelna v budoucnu využitá i k některým dalším aktivitám.

„Určitě zvážíme všechny další možnosti využití prostor jídelny v časech mimo provozu kuchyně, mohly by se zde konat například přednášky nebo školení pro větší počet osob, protože bylo instalováno velkoplošné plátno a ozvučení,“ doplnil Jan Vorba.

Bruslení na zimním stadionu. Ilustrační snímek.
Tříkráloví koledníci si v neděli na stadionu v Hradišti mohou zabruslit zdarma

Stavební práce spočívaly zejména v úpravách v prostoru kuchyně a jídelny a nutné bylo i provedení sanace vlhkosti v suterénu objektu. Došlo rovněž na výměnu výtahu, opravu kanalizace či výměnu odlučovače tuků. V řešeném křídle budovy byla také vyměněna okna a dveře. V jídelně jsou nové rozvody elektřiny, podlahové krytiny, byly provedeny povrchové úpravy stěn a stropu, přibylo nové umělé osvětlení i akustické podhledy a interiérové rolety.

 „Kuchyně s jídelnou byly komplexně upraveny tak, aby splňovaly aktuální standardy a potřeby. Kuchyně je nyní vybavena moderními spotřebiči, které mohou produkovat až 1 100 obědů denně,“ informovala místostarostka města Marcela Čechová. Jednalo se o jednu z nejrozsáhlejších investičních akcí města v loňském roce.

Náklady na modernizaci 38,2 milionu korun

„Modernizace kuchyně a jídelny nebyla ani jednoduchá, ani levná, ale byl to velmi důležitý krok a značný posun vpřed. V našem zájmu bylo, aby výsledkem bylo komfortní a vyspělé prostředí školní kuchyně a jídelny, ale i celkové zlepšení stavebně technického stavu objektu bývalé Měšťanské besedy. Jsem rád, že nyní strávníkům, hlavně tedy žákům Základní školy UNESCO, můžeme nabídnout moderní a příjemné prostředí," komentoval akci starosta města Stanislav Blaha.

Objekt Měšťanské besedy byl postaven roku 1871 jako reprezentativní budova spolku Měšťanská beseda. Vedle spolkové činnosti zde byl zřízen výčep piva a připojen související bastion svatého Františka jako zahradní prostory. Stavba byla postupně rozšiřována, v roce 1880 bylo vystavěno 1. patro bočního křídla, v roce 1930 přístavba a nadstavba 1. patra a v roce 1936 nadstavba bytu.

Krabice plné hraček a nové vybavení pro dětské oddělení nadělovala Korunka Luhačovice hradišťské nemocnici
Krabice hraček a nové vybavení nadělovala Korunka Luhačovice

Na školní jídelnu byla budova Měšťanské besedy upravena v roce 1954, vařilo se zde 600 obědů denně. Teprve v roce 1975 byla v budově vybudována nová kanalizace a zaveden plyn. Celková oprava budovy proběhla v letech 1992–1994 nákladem téměř 20 milionů korun.

Náklady na realizaci modernizace kuchyně a jídelny ZŠ UNESCO činily celkem 38,2 milionu korun. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem. Očekávaná dotace Zlínského kraje může činit až 18 180 000 korun.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Výstava Alfonse Muchy ve Zlíně

Zdroj: Iva Nedavašková