Hlucký podnikatel Hájek oznámil rezignaci poté, co na sebe vzal chybu při prodeji městských pozemků jinému zastupiteli, Šimonu Pachlovi (Věci veřejné). Ve veřejném hlasování zvedlo pro Marii Plačkovou ruku 13 z 16 přítomných zástupců lidu. „Nastavil laťku proklatě vysoko. Tuším, že to bude jeden z nejdelších roků v mém životě. Snad to s pomocí boží zvládneme," věří nová místostarostka.

Ta bude svou funkci do dalších voleb v příštím roce vykonávat jako uvolněná, na místo vedoucí knihovny nastoupí někdo jiný. „Rok je krátká doba na prosazení nějakého programu. Doteď jsem působila jako předsedkyně kulturní komise a v těchto vyjetých kolejích bych ráda pokračovala. Rozhodně nechystám žádné revoluce," sdělila Slováckému deníku Marie Plačková.

Po její poklidné volbě se jednání stočilo zpět ke kauze prodaných pozemků. V ní šlo o to, že zastupitel Pachl požádal město o odkup pozemků, které užíval bez smlouvy. Nepožádal však pouze o tři místa, která obdělával, ale ještě o sousední dvě. Vedení radnice nezkontrolovalo, zda Pachl užívá opravdu všechny, což bylo pochybení. Dvě rodiny tak o tyto pozemky přišly.

Starosta Hluku Jan Šimčík (ODS) konstatoval, že prodej byl právně v pořádku, avšak z hlediska etiky by se o něm dalo diskutovat. „Jestli by měl být pan Pachl prototyp křesťana, nedivím se, že tři čtvrtiny republiky tvoří ateisti," okomentoval starosta Pachlovo počínání a jeho poznámku, že celý spor rozsoudí až bůh.

Šimčík však sám uznal, že i on pochybil, když si zastupitelovu žádost o odprodej nepřečetl pořádně. „Máslo na hlavě máte, starosto, především vy. Nic jste si neověřili. Já pochybení necítím," připomněl mu to Šimon Pachl.

Zastupitelstvo Pachla vyzvalo, aby pozemky vrátil. Předsedkyně kontrolního výboru města Julie Šuránková pak navrhla jeho vyloučení z tohoto orgánu. „Věřila jsem, že až zchladnou hlavy, podaří se nám najít společný kompromis, který by byl přijatelný pro všechny strany. Bohužel se tak nestalo. Kontrolní výbor je orgánem, jenž má dohlížet na dodržování předpisů a zákonů. Je nutné, aby jeho členové splňovali určitý morální kredit," zdůvodnila Šuránková svůj postup. Šimon Pachl reagoval odstoupením z pozice člena výboru.

V publiku při zasedání seděli také zástupci rodin, jež transakcí o pozemky přišly. „Přeji mu, aby si na úrodě ze stromů, které tam sadili moji rodiče, pochutnal. Především by si ale měl, až přijde domů, pořádně přečíst desatero," šlo například slyšet z řad veřejnosti.