Nová laparoskopická věž disponuje kvalitnější a modernější technikou, která umožňuje lékařům lepší diagnostiku i operační výkony.

„Věž slouží k diagnostické laparoskopii, například při problémech s neplodností nebo potížích, kdy jiná vyšetření nenašla jejich příčiny. A samozřejmě také k laparoskopii operační, především u operací vaječníků, vejcovodů nebo dělohy," uvedl primář porodnicko gynekologického oddělení Jiří Březina.

Laparoskopické výkony budou s novou věží k pacientkám šetrnější a svou roli bude hrát také následný kosmetický efekt.

„Líbí se nám, jak se v posledních letech Uherskohradišťská nemocnice otevírá veřejnosti, firmám a obcím v regionu, jak se snaží různými projekty podpořit patriotismus i soudržnost nemocnice a lidí na Slovácku. I proto jsme se rozhodli ji finančně podpořit," řekl Jiří Gračka z Nadace VIA FORTUNA, která věnovala nemocnici dva miliony korun.