„Kaple je naše společná místnost, jakýsi duchovní obývák, kde se můžeme setkávat mezi sebou a s Bohem. Přála bych si, aby nám i dalším generacím studentů sloužila ke chvále Boží a radosti nás všech," řekla plná nadšení Alena, studentka gymnázia.

Vybudování kaple je podle ředitele školy Michala Hegra naplněním idejí, kterými ve vzdělávacím ústavu začali žít před šesti lety.

„Uvědomili jsme si, že studenti potřebují mít svůj moderní prostor, který je jim blízký, kde se budou setkávat s Bohem. S příchodem kaplana školy Radima Kuchaře se začala idea zřízení kaple proměňovat ve skutečnost," uvedl ředitel Stojanova gymnázia.

Kaple je vybavena liturgickými komponenty, a to kamenným obětním stolem, do něhož byly uloženy ostatky (kapka krve) sv. Jana Pavla II, zavěšeným čelním obrazem s tématem kříže, jehož součástí je svatostánek, dále je tu čtecí ambon a po celém obvodu kaple je lavice.

„Účastníci modlitby nebo mše svaté budou na ní nejen sedět vedle sebe a zároveň budou nasměrováni na obětní stůl, který bude zpřítomňovat Boha. Tak vznikne prvek společenství, který bude studenty sjednocovat v modlitbě," popsal P. Radim Kuchař význam lavice, která podle návrhu zlechovského kameníka Petra Nováka připomíná svým charakterem cisterciáckou kapitulní síň.

Vzniklo tak spojení toho někdejšího cisterciáckého, tedy z jejich pojetí kapitulní síně, v níž mniši seděli po jejím obvodu, a uprostřed přednášel opat Benediktovu řeholi. A pak je tu prvek mládežnický, vedoucí ke společnému shromažďování při modlitbě. Konkrétní uměleckou podobu a vizáž dal kapli akademický malíř Milivoj Husák z Lelkovic u Brna.

„Kaple je místo vyhrazené pro setkávání s Bohem. A Bůh je krása. Mým osobním cílem a zaujetím je učit mladé lidi vnímat krásu. Všechno to, co je krásné v tom nejvlastnějším slova smyslu, pochází od Boha," popsal své pocity P. Radim Kuchař.

Netajil se tím, že vedení gymnázia zvažovalo, jaké by měla mít kaple zasvěcení, když bazilika je obětovaná Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrilu a Metoději. V ní jsou boční kaple zasvěceny různým světců, ale je tu také kaple Cyrilka.

„Co tedy přinést Velehradu nového? Rozhodli jsme se jít ke kořenům. Cyril a Metoděj přinesli našim předkům světlo evangelia a svojí misí symbolicky vztyčili v této zemi Kristův kříž. A tak vznikla myšlenka zasvětit kapli svatému Kříži," vysvětlil kaplan gymnázia.