Celkem dvaasemdesát dnů zpoždění od jejího předpokládaného dokončení, kdy byl první termín naplánován na říjen minulého roku, měly způsobit především úpravy prostor kvůli požárním předpisům a požadavkům na vzduchotechniku.

„Protáhnutí výstavby nebylo nijak mimořádné. Důvodem byly také změny požadavků nemocnice na dispozice některých místností a to jak z hlediska počtu pracovišť s ohledem na navýšení pracovních míst, tak kvůli úpravám souvisejícím se zdravotnickými technologiemi,“ prozradil mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Egon Havrlant.

Druhá dominanta se otevřela v těsné blízkosti první budovy centrálního objektu nemocnice, který v roce 2014 získal ocenění stavba roku v rámci Zlínského kraje.

Práce na něm započaly už v září roku 2012 a budova, do níž se později přestěhovali všechny chirurgické obory  tedy chirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, urologie, oční oddělení, ARO, iktové centrum, centrální jednotka intenzivní péče a část radiodiagnostického oddělení, byla dokončena po více než dvou letech výstavby.

Stavba nové interny byla zahájena na sklonku dubna roku 2017, a ačkoliv se jednalo od začátku o investiční akci za zhruba poloviční částku oproti první etapě centrálního objektu, délku jejich realizace dělí pouze pár měsíců. To, že by se však mělo jedna o zdržení výstavby interny kvůli novým předpisům požární ochrany odmítá mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Nová legislativa se do schválených projektových dokumentací nijak neprojevuje. Objekt se kolauduje podle toho, jak byla projektová dokumentace schválena pro stavební povolení,“ objasnila.

Centrální objekt chirurgických oborů pojme až 150 pacientů, naproti tomu nová budova interny má obsahovat 121 lůžek pro internu, 20 míst pro děti, 9 postelí návazné intenzivní péče a 7 dětské JIP. Velkou výhodou pro pacienty je také propojení interny s chirugickými obory.

„V současné době je nejhorší asi to, že musíme pacienty na jednotlivá vyšetření převážet v sanitkách. V novém jednoduše projedeme spojovacím krčkem, takže pacienti budou moct zůstat ležet na postelích či jen přesednou do kolečkového křesla. Všechno bude mnohem rychlejší a pro lidi pohodlnější,“ vyzdvihovala v minulosti jednu z výhod Libuše Vopatová, vedoucí staniční sestra Interny I.

Pokoje v interně mají být také moderně vybaveny, maximálně dvoulůžkové, kde bude kladen důraz na soukromí každého pacienta.
Práce se díky blízkosti obou budov usnadní i samostatným zaměstnancům nemocnice. Mezi stavbami by totiž měla být vybudovaná potrubní pošta, která usnadní doručování biologických vzorků do laboratoří.