„Letos ve dnech 3. až 14. srpna přijaly pozvání slovenské výtvarnice Ľudmila Hološková a Pavla Pádivá, Českou republiku zastupovali Barbora Lungová, Miroslava Vitásková, Břetislav Malý, Petr Raška, Roman Šafránek a Jiří Salajka,“ vyjmenoval tvůrce ředitel pořádajícího uherskohradišťského Klubu kultury Antonín Mach.

Dva vybrané obrazy od každého autora se stanou součástí sympozijní sbírky města Uherského Hradiště, které nad akcí pořádanou Klubem kultury a SUPŠ převzalo záštitu.

Posláním sympozia, konaného jako bienále, je inspirovat české i zahraniční umělce k dílům, která se stanou významnou součástí nadregionální kultury.
„Setkání má být tvůrčím impulsem, který vede k přátelské konfrontaci a poznávání ideových, uměleckých i technologických postupů zúčastněných autorů. V neposlední řadě umožní účastníkům poznat život a kulturní zázemí Uherského Hradiště a okolí,“ dodal Mach. Výstava potrvá do 10. září.

Miroslav Potyka