„Památná velehradská bazilika, Cyrilka a celý areál bývalého cisterciáckého kláštera byly vyhlášeny v dubnu před sedmi lety kulturní památkou," připomenul správce farnosti a superior tamního Tovaryšstva Ježíšova P. Petr Přádka. Záměrem Noci kostelů, která vznikla v roce 2001 v Německu a do Česka se rozšířila z Rakouska, bylo přilákat do velehradské baziliky a kostelíku Cyrilka nejen věřící, ale také ty, kteří kostely běžně nenavštěvují, ale také jim umožnit nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

Noci v posvátném prostoru baziliky předcházela hodinová dětská mše svatá, při níž zazněla promluva určená především pro děti, pro něž je bohoslužba součástí jejich křesťanského života. Společenství Cvrčci se pak prezentovalo programem písní s doprovodem, pojmenovaným Když Cvrčci cvrkají.
Na hodinovou procházku historií baziliky se vydali malí i dospělí návštěvníci s průvodkyní Sašou Chytkovou.

„Chlapci a děvčata měli za úkol objevovat baziliku všemi smysly. Svoji pozornost měli zaměřit na různé detaily z výzdoby baziliky, kterých si člověk při běžné prohlídce třeba ani nevšimne," uvedla průvodkyně chrámem. Děti k tomu dostaly různé rekvizity, aby se na ty detaily lépe zaměřily a soustředily.

Bylo to kupříkladu zrcadélko, kukátko a pracovní listy s názvem Příběh baziliky. V listech měly třeba nakreslit, jaké stroje by použily dnes ke stavbě chrámu, jak by podle nich vypadal. Za úkol měly namalovat kousíček z výzdoby baziliky, nebo v ní najít tři vyobrazení či sochy světců Cyrila a Metoděje.

„ Moc se mně líbilo půlhodinové vystoupení dětské cimbálové muziky Džbánek z Tupes, která zahrála nejen folklorní a liturgické písně. Pěkné písničky zazněly i v podání a scholy z Prakšic," popsali své pocity z noční návštěvy baziliky Jan a Petra Kroupovi z Veselí nad Moravou.

V průběhu noční akce mohli lidé nahlédnout do sakristie baziliky a prohlédnout si liturgické předměty, knihy, kněžská roucha, monstrance, loďky s kadidly a podobně. V křížové chodbě byly promítány snímky z pouti v roce 1985 a děti i dospělí si zde vyráběli kopie Zlaté růže, kterou jako vyznamenání poslal v roce 1985 velehradské bazilice papež Jan Pavel II.

V kostelíku Cyrilka mohli návštěvníci obdivovat unikátní korouhev, kterou věnovali slovenští poutníci Velehradu v jubilejním roce 1927. Každoročně putovali přes poutní Velehrad do Vambeřic. Korouhev s vyobrazením Panny Marie čenstochovské s prosbou, „Królowno korony polskiej, modli se za nami," přinesli polští poutníci na Velehrad v jubilejním roce 1885.