Každý večerní program, začínající v 19.30 hodin, se ale protáhl až do brzkých hodin dne příštího. Ten poslední, se z červencové soboty protáhl až do časných nedělních hodin.

Návštěvníci z blízka i zdáli si po každé z takzvaných „noček“ dlouho vyprávěli o prohlídce hradu oživeného scénkami, do nichž se zapojilo 80 účinkujících z různých koutů naší vlasti, zaměstnanců, současných i bývalých průvodců, ale i těch, kteří na hradě vypomáhají při pořádání nejrůznějších akcí.

„I letos ve scénkách účinkovali herci z Karlštejna, pražského Semaforu či Zadní Třebáně i z jiných divadel v Česku. Rozmanitý program v hradních komnatách i na třetím nádvoří provázelo slovem osm průvodců a průvodkyň, oděných do historických kostýmů,“ poodhalila zákulisí Nocí s černou paní Libuše Mikulová, správcová hradního depozitáře. 

Proslulým přízrakem Buchlova byla od pradávna černá paní, oděná do černých šatů, s tváří zahalenou černým závojem. Černá paní prý podle pověstí věštila na hradě smrt, ale zároveň také zvěstovala blížící se neštěstí, které hradu hrozilo. Při třech večerních procházkách pevností narazili návštěvníci hned na dvě černé paní.

Kastelán hradu Rostislav Jošek s úsměvem podotkl, že černou paní už několikrát spatřil, jak tiše prochází hradem i jeho nádvořími. „Naštěstí je ta černá paní dobrotivá, neškodná a chrání všechny buchlovské kastelány. Smrt prý zvěstuje, až mají umřít,“ dal najevo citlivost tématu kastelán.

Zatímco v přecházejících třech letech začínaly ,nočky“ na prknech zrekonstruovaného a kdysi okázalého tanečního sálu, druhé největší místnosti na Buchlově, letos to bylo na III. hradním nádvoří.

„Skupina historických a scénických tanců Porta Temporis z Napajedel letos správě hradu nabídla, že při ,nočkách´ bude tancovat gotické tance. Ty by se do renezančního tanečního sálu příliš nehodily, takže se jimi tanečníci představili v gotickém rytířském sále,“ informovala průvodkyně Eliška Mikulková z Uherského Hradiště.

Poté, co návštěvníci hrad po prohlídce opustili, nebo na ni teprve přicházeli, si na druhém hradním nádvoří nenechali ujít představení Zlínské šermířské společnosti. Ohňoví mágové ze společenstva Novus Origo z Polné u Jihlavy zase návštěvníkům čtyřikrát zpestřili část noci unikátní ohňovou show.