V jedenáct hodin večer už měly děti za sebou velkou část programu.

„Právě jsme se vrátili z návštěvy hasičů. Taky nás navštívili policisté s policejním psem Nelsonem, který vyčmuchal ,ztraceného´ malého čtenáře. Pro děti byl obrovský zážitek, že si jej mohly pohladit,“ popisovala Mirka Čápová z dětského oddělení knihovny. Samozřejmě nechyběly ani pohádky.

„Herec Slováckého divadla pan Vladimír Doskočil nám četl úplně nový pohádkový příběh, který se na pulty dostane až před Vánoci. Jmenuje se O chlapci, který spadl z nebe autorky Petry Braunové. Když pan Doskočil četl, tak velcí i malí jsme poslouchali úplně bez dechu,“ pochvalovala si knihovnice.

Spokojeností se netajily ani děti.

„Povídáme si, kdo to byl Andersen, čteme knížky, hrajeme hry a každý rok se něco mění,“ popisovala dvanáctiletá Isabel Ondrigová z Uherského Hradiště. „Letos se mi nejvíc líbilo, že se tu za dva roky dost změnilo. Byli jsme na vycházkách a dozvěděli jsme se i něco nového, třeba od hasičů,“ doplnila ji její spolužačka Tamara Fryčková. Děti si navíc užily soutěže, hádanky, bingo, čtení a chatování s dalšími účastníky Noci s Andersenem, které jim nedovolily spát ještě po půlnoci.

V hradišťské knihovně ale nenocovaly jen děti z Hradiště. „Několik jich přijelo až ze školy v Horním Němčí. Jsou to děti, které navštěvují knihovnu ve Slavkově i u nás. Ale měly nejkrásnější čtenářské deníky, jaké jsme snad kdy viděly, a tak Noc s Andersenem dostaly za odměnu,“ prozradily knihovnice. 

----------

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně, kdy s nápadem přišly Hana Hanáčková a Mirka Čápová z tamního dětského oddělení, a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. V pozdních nočních tam hodinách zavítal i skřítek Uspávač a Knihvýpůjčka regálová, kteří děti odvedli do říše snů. V průběhu první kouzelné pohádkové noci odešly díky internetovému spojení pozdravné zdravice samotnému Andersenovi i všem příznivcům dobré dětské četby. Věhlas o prožité noci se šířil po vlastech českých i moravských díky Klubu dětských knihoven SKIP. A právě jeho zásluhou se myšlenka hlasitého nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha knihoven, které v roce 2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy. A v roce 2002 se nocovalo už v 72 místech naší vlasti a na Slovensku v Krajské knižnici v Trnavě, spalo se už i ve školách, domech dětí.

Letos v Uherském Hradišti děti nocovaly v nemocnici, v ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Větrná, ZŠ TGM, v pobočce knihovny v Mařaticích a Jarošově. Ve Zlínském kraji proběhlo noční čtení na dalších 73 místech. „Máme spočteno, že nocování s pohádkou zažijí děti na 1 148 místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska, Polska, Chorvatska, Ukrajiny a v Českých školách bez hranic v Evropě i v zámoří. Dohromady by nás mělo být asi šedesát tisíc,“ radovaly se knihovnice.

Autor: Petra Kučerová