Zahájení obstará v 18 hodin dětská mše svatá, při níž zazní promluva určená chlapcům a děvčatům. O hodinu později předvede společenství dětí s názvem Cvrčci dvacetiminutový program písní s doprovodem pojmenovaný Když Cvrčci cvrkají. Pak se návštěvníci chrámu vydají na jeho prohlídku. Ta ponese název Bazilika pod lupou. Děti i dospělí se při prohlídce svatostánku dozvědí mnoho zajímavého o tom, co o chrámu dosud vůbec netušili. Od 20.30 hodin bude v bazilice hodinu koncertovat cimbálová muzika Džbánek z Tupes a schola z Prakšic.

Zajímavá bude noční prohlídka baziliky, jejíž postranní kaple začnou brzy procházet rozsáhlou omlazovací kúrou. Posvátnou atmosféru pak navodí varhanní koncert varhaníka Jakuba Macka. V průběhu noční akce mohou lidé nahlédnout tam, kam se běžně nedostanou. V sakristii chrámu budou k vidění liturgické předměty, knihy, kněžská roucha a podobně. V prostorech křížové chodby budou vystaveny snímky z pouti v roce 1985. Děti si zde budou moct vyrobit zlatou růži.

Více informací k Noci kostelů naleznete ZDE