V pátek 2. června neunikly pozornosti Slováckému deníku dva chrámy na Slovácku, a to bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metodě, které se titul a výsady baziliky minor dostalo v roce 1927. Výsostného postavení, a to národní kulturní památka mezi českými historickými skvosty jí přiřkla v roce 2008 vláda České republiky.

V posvátném prostoru památné baziliky se propojila v 18 hodin Noc kostelů se světem duchovním. Mši svatou pro rodiny s dětmi celebroval velehradský farář Josef Čunek. O hodinu později vstoupili do akce velehradští zvoníci. Jejich hlavní zvoník David Vojáček rozhoupal na tři minuty třetí největší zvon v jižní věži baziliky, necelý metr vysoký, nazývající se sv. Florián a sv. Prokop. Druhý největší zvon v jižní věži baziliky, který nese název sv. Jan Křtitel a sv. Jan Evangelista, rozhoupával Davidův tatínek, Alois Vojáček.

Baziliku pak rozezněl koncert velehradské scholy a v 19.30 hodin začala před bazilikou hra pro děti, která skončila v lapidáriu, kde dětem i dospělým připomenula Kateřina Moudrá 550. výročí od narození významného astronoma, matematika, stratéga, právníka a lékaře Mikuláše Koperníka.

V kapitulní síni baziliky povídal hodinu návštěvníkům David Vojáček, autor brožury Průvodce velehradskými zvony, o šesti z nich, které jsou zavěšeny ve třech věžích baziliky.

Na mohutném kůru baziliky se návštěvníci Noci kostelů dozvěděli od varhanice Marie Vojáčkové mnoho zajímavostí o bohatě zdobených a rozměrných varhanách, které mají tři manuály, 60 rejstříků a 5521 píšťal. Milovníci velebných tónů varhan se v závěru Noci kostelů mohli v bazilice zaposlouchat do poutavého koncertu varhanice Marie Vojáčkové. V jejím podání zazněla skladba Johana Sebastiana Bacha Preludium a moll, G dur a chorál, od Andrewa Lloyda Webera Pie Jesu a od Césara Francka skladba Panis Angelicus.

Bohatý program Noci kostelů se v pátek večer odvíjel ve farním chrámu, který je v Polešovicích zasvěcený sv. Petru a Pavlovi, který byl stavěn zároveň s velehradskou bazilikou. Oba chrámy mají věže vysoké 60 metrů. Noc kostelů v polešovickém chrámu byla zahájena mší svatou, kterou sloužil P. Jozef Červen. Poté následovala volná prohlídka kostela, sakristie, kůru, varhan, půdy kostela a jeho věže, nesoucí název Vystup výš a uvidíš.

Děti, k nimž se připojili i dospělí, letos nově prováděla kostelem kostelní myška Agáta, alias Magdaléna Gajdošíková. „Děti se zajímaly o vznik a historii kostela. Při jeho procházce chtěly vědět, proč je voda v kropence u vchodu do kostela. Vysvětlila jsem jim, proč je také voda v křtitelnici, proč je Ježíš na kříži a odpověděla jsem jim na řadu všetečných otázek. Děti mohly ochutnat hostie nebo se obléct do ministrantského oblečení,“ stručně popsala, Magdaléna, o co se děti při prohlídce nejvíce zajímaly.

Velké pozornosti návštěvníků se těšil koncert vokálního sboru Vocalatté -mladých nadšených zpěváků z Bratislavy. 18členný sbor představil klasiku, lidové písně i rock. Pěvecký sbor zpívá s cílem šířit dál radost ze zpěvu.

Záměrem Noci kostelů, která vznikla v roce 2001 v Německu a do Česka se rozšířila z Rakouska, bylo přilákat do velehradské baziliky, kostelíku Cyrilka a polešovického kostela sv. Petra a Pavla nejen věřící, ale také ty, kteří kostely běžně nenavštěvují a umožnit jim nezávazné přiblížení se na setkání s křesťanstvím. Mottem letošního ročníku Noci kostelů bylo: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.