„Uzavírka potrvá přibližně dva měsíce. Přerušeno je jedno rameno dlouhé 200 metrů. Bohužel jsme museli uzavřít celý okruh o délce 2,6 kilometru,“ uvedl starosta Nivnice Miroslav Vykydal.

Jeden kořen dokonce přehradil tok řeky Nivničky, části stromů napadaly i do mýtiny s výsadbou buků a dubů.

„Těžká technika, která je v úklidu nutná, bohužel přibližně pětinu výsadby zničí,“ řekl Miroslav Vykydal.