„Ačkoliv budovy bývalého domova v Salašské ulici už neslouží svým účelům, jsou pro nás závazkem. Musíme se o ně starat, v zimě je temperovat na nezbytnou teplotu, dohlížet na ně a případně je udržovat, aby nedošlo k jejich poškození," povzdechl si ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík. Rozsáhlá obnova DZP Salašská přišla před 18 lety na 36 milionů korun a jejich udržitelnost pro sociální účely byla stanovena na čtyři desetiletí. A v tom jsou asi zakopány protichůdné závazky dvou ministerstev.

„Na budovách jsou dva různé závazky ze dvou různých projektů, které jsou vlastně protichůdné. Jeden zavazuje kraj objekt neopustit do roku do roku 2044, druhý projekt říká, že klienti domova se musejí vystěhovat do nových objektů chráněného bydlení," informovala už před dvěma roky při návštěvě Velehradu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Přislíbila, že na svém ministerstvu se bude snažit zmíněné závazky dát co nejrychleji do pořádku, protože se týkají smlouvy z roku 1993 mezi MPSV a ministerstvem financí. Ledy se však zatím kupředu nepohnuly.

„Stále probíhá zpracování právních posudků. Kraj ale zatím budovy bývalého DZP Salašská nenabídl ani Arcibiskupství olomouckému, ani obci Velehrad či hradišťské Charitě. K dalšímu postupu potřebujeme vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí," naznačila radní a zastupitelka Zlínského kraje Taťána Valentová Nersesjan.

Osud objektu v Salašské ulici není lhostejný ani velehradskému zastupitelstvu. „Na konci zimy 2015 projevilo zastupitelstvo zájem nejen o osud bývalého DZP, ale i jeho funkční využití, takže jsem o tom jednal s radní Zlínského kraje Taťánou Valentovou Nersesjan a vedoucí sociálního odboru kraje," uvedl starosta Velehradu Aleš Mergental. V obci je podle něj jako sůl potřeba existence chráněné bydlení pro seniory, což potvrdila jak práce na komunitní strategii obce, stejně jako dotazník o sociálních službách.

V nevyužitých prostorách DZP by mohly být vybudované startovací byty pro mladé rodiny, ale nabízí se také varianty jejich využití pro lékařské zázemí či lékárnu. „I tak by ale zůstalo v rozsáhlém objektu mnoho místa. Proto jednáme o jeho společném využití s Arcibiskupstvím Olomouc a Oblastní charitou Uherské Hradiště," prozradil starosta. Do doby vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí je podle něj zbytečné uvažovat o tom, za jakou cenu by obec byla ochotna objekt koupit, ale také, jak by ho využila.

„Nejdříve musí proběhnout odbřemenění ze strany MPSV, následně dohoda o společném využití a teprve pak může obec o tento objekt požádat Zlínský kraj," vysvětlil Aleš Mergental.