Jak se na Hradišťsku vyvíjela nezaměstnanost v posledních pěti letech?

V roce 2003 dosáhla nezaměstnanost v našem okrese historického vrcholu, od té doby výrazně klesla. V prosinci 2003 činila její míra 9,17 %, v prosinci roku 2007 už to bylo jen 5,31 %.

Dokážete jmenovat největší rozdíly mezi současností a rokem 2003?

Hlavní bylo obnovení ekonomického růstu, což se projevilo zvyšováním počtu pracovních míst. Na konci roku 2003 jsme evidovali 252 míst a ve stejném období roku 2007 už jich bylo 1820. Oproti roku 2003 naopak vzrostl počet dlouhodobě evidovaných. To jsou hlavně lidé s handicapem.

Hradišťský okres má v kraji téměř nejnižší míru nezaměstnanosti. Bylo tomu tak i dříve?

Ano. Náš okres měl dokonce dlouho nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji a v rámci republiky byl v poslední třetině. Podle mě je to hlavně proto, že zde byla kvalifikovaná pracovní síla a aktivní lidé, kteří se nebáli podnikat v náročných oborech.

Mezi nezaměstnanými převládají ženy. Máte pro to vysvětlení?

Důvody jsou asi dva. Hlavní je, že nabídka míst vhodných pro ženy je nižší než pro muže. Na druhé straně zase některým ženám postavení uchazečky o zaměstnání vyhovuje.

Existují typy lidí, kteří mezi žadateli o práci převažují?

Větší podíl zastávají zdravotně postižení a osoby starší 50 let. Další problémovou skupinou jsou lidé se základním vzděláním. Ti dnes tvoří jednu pětinu z celkového počtu nezaměstnaných, přitom je pro ně ale málo volných míst.

Jakých pracovních míst je momentálně nejvíce?

Vysoká poptávka je po technicích – strojařích různého zaměření. V dělnických profesích je zájem o frézaře, soustružníky, obsluhu NC a CNC strojů, seřizovače, svářeče a zámečníky. Poptávka je i po stavebních profesích jako je tesař, zedník a instalatér. Zájem je také o řidiče nákladních automobilů. Oblasti služeb dominují místa kuchařů, číšníků a servírek, u nich se ale bohužel nabízené platy leckdy pohybují blízko minimální mzdy.

O jaké profese je nejvyšší nebo naopak nejnižší zájem a o jaká místa naopak ne?

Například v oblasti nižších administrativních pracovníků evidujeme 300 uchazeček, ale míst jen 23. Obdobně u prodavačů evidujeme 386 převážně uchazeček, ale pouze 32 míst. Naopak ve skupině svářečů či klempířů evidujeme 23 uchazečů, míst ale máme 280.

 

Kompletní články najdete v papírovém vydání Slováckého deníku a nově ve službě E-paper.